Tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng lương hưu?

Chủ đề   RSS   
 • #577076 16/11/2021

  Tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng lương hưu?

  Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại vì tình hình dịch bệnh nên nhiều NLĐ mất việc, nghỉ việc không tham gia BHXH bắt buộc. Thế nên NLĐ có một thắc mắc chung rằng: Nếu tham gia BHXH không liên tục thì có được hưởng lương hưu hay không?

  Theo khoản 5 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

  Ví dụ mọi người đã tham gia BHXH bắt buộc 12 tháng sau đó vì lý do dịch bệnh nên ngắt quãng và mới tham gia lại được khoảng 3 tháng thì tổng số tháng quý vị đã tham gia là 15 tháng theo quy tắc cộng dồn. Vậy nên về sau nếu thỏa mãn các điều kiện do luật định thì mọi người vẫn được hưởng lương hưu bình thường.

  Căn cứ điểm a khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp lao động nam nghỉ hưu từ năm 2021 đóng bảo hiểm xã hội đủ 19 năm, từ năm 2022 trở đi đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã hội thì tăng thêm 2% tiền lương nhưng mức tối đa là 75%.

  Ở điểm b khoản 2 điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp lao động nữ nghỉ hưu đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã hội thì tăng thêm 2% tiền lương nhưng mức tối đa là 75%.

  Cuối cùng, tại điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   

   
  775 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quynhny1812 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận