Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A, B

Chủ đề   RSS   
 • #606069 12/10/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4161
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A, B

  Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A, B là thủ tục hành chính được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Quyết định 1001/QĐ-BTTTT năm 2023.
   
  1. Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A.
   
  Trình tự thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A
   
  - Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) đối với dự án nhóm A, trừ các dự án đầu tư mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại.
   
  - Đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi văn bản lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế dự án.
   
  - Bộ Thông tin và Truyền thông giao 01 đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ làm đầu mối thẩm định. Đơn vị đầu mối thẩm định lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị khác có liên quan.
   
  - Các đơn vị phối hợp gửi ý kiến thẩm định cho đơn vị đầu mối thẩm định. Đơn vị đầu mối tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ký văn bản thẩm định thiết kế.
   
  Cách thực thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A: Trực tiếp
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A
   
  - Thành phần hồ sơ đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm:
   
  a) Báo cáo kết quả khảo sát;
   
  b) Thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước) hoặc thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước);
   
  c) Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Thời hạn giải quyết thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A: 20 ngày kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông nhận đủ hồ sơ hợp lệ
   
  2. Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B.
   
  Trình tự thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B
   
  - Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc người có thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) (gọi tắt là đơn vị thẩm định thiết kế), trừ các dự án có thiết kế thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
   
  Trong trường hợp đơn vị thẩm định thiết kế đồng thời là chủ đầu tư, đơn vị thẩm định thiết kế thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định thiết kế hoặc người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao cho đơn vị chuyên môn khác thẩm định thiết kế.
   
  - Đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị thẩm định thiết kế. 
   
  - Chậm nhất 15 ngày, đơn vị thẩm định thiết kế có văn bản thẩm định thiết kế gửi đơn vị đầu mối thẩm định dự án.
   
  Cách thức thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B: Trực tiếp
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B
   
  - Thành phần hồ sơ đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế bao gồm:
   
  a) Báo cáo kết quả khảo sát;
   
  b) Thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước) hoặc thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước);
   
  c) Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Thời hạn giải quyết thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B: 15 ngày kể từ ngày đơn vị thẩm định thiết kế nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A, B
   
   
  334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận