Thải nước thải chăn nuôi 0,3 m3 ra môi trường có bị phạt không?

Chủ đề   RSS   
 • #584885 31/05/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (977)
  Số điểm: 6924
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 127 lần


  Thải nước thải chăn nuôi 0,3 m3 ra môi trường có bị phạt không?

  Việc xả thải trước tiếp ra môi trường chưa qua xử lý có thể bị xử phạt theo các quy định sau: 

  Hành vi xả nước thải có chưa thông số môi trường thông thường vào môi trường sẽ bị phạt theo Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 55/2021/NĐ-CP) như sau:

  Nếu xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%) thì bị phạt cảnh cáo.

  Nếu hành vi xả lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp thải,

  Hành vi xả nước thải có chưa thông số môi trường nguy hại vào môi trường sẽ bị phạt theo Điều 16 Nghị định 155/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 55/2021/NĐ-CP) như sau:

  Nếu làm phát tán hóa chất, hơi dung môi hữu cơ trong khu sản xuất hoặc khu dân cư gây mùi đặc trưng của hóa chất, hơi dung môi hữu cơ đó; thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10% thì bị phạt cảnh cáo.

  Nếu có hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần hoặc thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần với hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 500 m3/giờ thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

  Trên đây chỉ mà mức phạt đối với các hành vi vi phạm mức độ nhẹ.Nếu vi phạm tỉ lệ vượt ngưỡng cao hơn thì bạn đọc nên xem chi tiết tại Điều luật.

  Lưu ý: Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì thông số môi trường nguy hại trong nước thải là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại, chi tiết trong Mục I Phụ lục I kèm theo Nghị định này. 

  QCVN về nước thải chăn nuôi bạn xem tại Thông tư 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

   

   

   
  51 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584936   31/05/2022

  Thải nước thải chăn nuôi 0,3 m3 ra môi trường có bị phạt không?

  Cám ơn bạn đã thông tin hữu ích! Căn cứ Điều 30 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại:

  “1. Hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị xử phạt như sau:
  a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;
  b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;
  c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.
  2. Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị xử phạt như sau:
  a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;
  b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;
  c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.
  3. Hành vi vi phạm quy định về xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi bị xử phạt như sau:
  a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;
  b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;
  c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả
  Buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”
  Theo đó, hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại hoàn toàn có thể bị xử phạt với mức tiền lên đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra có thể bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục như một biện pháp khắc phục hậu quả.
   
  Căn cứ Điều 31 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ:
   
  “1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh.
  2. Biện pháp khắc phục hậu quả
  Buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.”
  Theo đó hành vi vi phạm quy quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ hoàn toàn có thể bị xử phạt với mức tiền lên đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra có thể bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục như một biện pháp khắc phục hậu quả.
   
  Lưu ý: theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 14/2021/NĐ-CP mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
   
   
  Báo quản trị |