Thắc mắc xác định nguồn lực tài chính của nhà thầu

Chủ đề   RSS   
 • #546055 14/05/2020

  Thắc mắc xác định nguồn lực tài chính của nhà thầu

  Xin Luật Sư tư vấn giúp ạ!

  Tại mẫu số 11 "Nguồn lực tài chính", Thông tư 14/2016/TT-BKHDT có ghi "Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mu số 12 Chương này." Trường hợp nhà thầu có nộp mẫu cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng nhưng trong nội dung cam kết ghi sai tên bên mời thầu, thì nhà thầu/ngân hàng có được làm rõ không? cách nhà thầu/ngân hàng làm rõ thế nào để hợp lệ ạ? Xin cảm ơn.

   
  1848 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ncsp2014 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận