Thắc mắc về mở phòng khám nha khoa

Chủ đề   RSS   
 • #552315 20/07/2020

  phongvan3004

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/07/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thắc mắc về mở phòng khám nha khoa

  Chào luật sư, tôi đang có ý định mở một phòng khám nha khoa nhưng chưa nắm hết được quy trình cũng như thủ tục để mở một phòng khám nha khoa và cũng không biết hiện nay các phòng khám nha tại thành phố Hồ Chí Minh có được phép chụp xquang tại cơ sở không.

  Mong luật sư tư vấn cho tôi vs? cảm ơn luật sư nhiều

   
  908 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phongvan3004 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552545   23/07/2020

  ntnanh2006
  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Điều kiện thành lập phòng khám nha khoa:

  - Điều kiện về tư cách chủ thể: tùy theo quy mô kinh doanh cũng như nhu cầu của chủ sở hữu mà có thể đăng ký thành lập phòng khám nha khoa theo hình thức hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh; thủ tục thành lập được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và được hướng dẫn cụ thể ở Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  - Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị: thỏa mãn quy định tại Khoản 1, 2 Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT

  - Điều kiện về nhân sự: Khoản 3 Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT. Cụ thể:

  + Phòng khám nha khoa phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt;

  + Trường hợp Bằng tốt nghiệp là bằng bác sỹ đa khoa thì phải có Chứng chỉ định hướng bác sỹ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt;

  + Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng sau khi có bằng tốt nghiệp;

  + Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám nha khoa, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. 

  Hồ sơ thành lập phòng khám nha khoa: Điều 39 Thông tư 41/2011/TT-BYT quy định về hồ sơ thành lập phòng khám nha khoa như sau:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

  - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

  - Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ quan khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

  - Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

  - Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề

  - Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn được ban hành theo Thông tư 43/2013/TT-BYTThông tư 41/2011/TT-BYT

  Trình tự thủ tục thực hiện:

  - Nộp hồ sơ tại Sở Y tế nơi đặt phòng khám hoặc Trung tâm hành chính công tỉnh, sau đó nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp pháp và đầy đủ.

  - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ chuyên viên sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  - Nếu hồ sơ hợp lệ Sở Y tế sẽ tổ chức một đoàn thẩm định xuống thẩm định cơ sở vật chất thực tế của phòng khám.

  - Trong khoảng thời gian 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ ra kết quả Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #552445   22/07/2020

  Trình tự thủ tục mở phòng khám nha khoa

  Điều kiện thành lập phòng khám nha khoa:

  - Điều kiện về tư cách chủ thể: tủy theo quy mô kinh doanh của phòng khám nha khoa, có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp, được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  - Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT

  - Điều kiện về nhân sự được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT

  Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị được quy định tại Điều 39 Thông tư 41/2011/TT-BYT gồm:

  1)      Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

  2)      Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

  3)      Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ quan khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

  4)      Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

  5)      Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề

  6)      Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn được ban hành theo Thông tư 43/2013/TT-BYTThông tư 21/2017/TT-BYT

  Trình tự thủ tục thực hiện:

  - Nộp hồ sơ tại Sở Y tế/Trung tâm hành chính công nơi đặt địa điểm phòng khám, sau đó nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu 9 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

  - Nếu hồ sơ hợp lệ, trong vòng 45 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét để cấp. Trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và phải nêu rõ lý do.

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ:

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi.

  + Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động phải bổ sung hồ sơ, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

  + Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, thì phải cấp giấy phép hoạt động trong vòng 45 ngày, nếu không  cấp thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  + Sau 60 ngày kể từ ngày cơ quan tiếp nhận có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi  hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp giấy phép hoạt động.

   
  Báo quản trị |