Thắc mắc về luật đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #516767 12/04/2019

  Thắc mắc về luật đầu tư

  Năm 2011, nhà thầu A được chỉ định thầu gói thầu X, hình thức trọn gói. Chủ đầu tư và nhà thầu đã thương thảo và ký kêt Hợp đồng. Trong hợp đồng, tại mục Điều Chỉnh giá Hợp Đồng có ghi: việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp như sau:

  1. Bổ sung công việc ngoài phạm vi công việc quy định tại hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chế độ chính sách lớn có liên quan. Giá điều chỉnh sẽ được các bên thống nhất và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

  2. Đó các trường hợp bất khả kháng. Giá điều chỉnh sẽ được các bên báo cáo cấp thẩm quyền quyết định. Trong trường hợp trên, đối với gói thầu trọn gói thì có được quy định thêm nội dung "hoặc khí nhà nước thay đổi các chế độ, chính sách lớn có liên quan"? Căn cứ Luật đấu thầu 2005, Luật xây dựng 2003 và các nghị định và thông tư hướng dẫn thi có đúng luật ko? Mong mọi người tư vấn! Thanks!

   
  839 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận