Thắc mắc về ký kết nhiều HĐLĐ?

Chủ đề   RSS   
 • #575153 31/08/2021

  lannguyen3108

  Sơ sinh


  Tham gia:Cách đây vài giây
  Tổng số bài viết (0)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thắc mắc về ký kết nhiều HĐLĐ?

  Tôi muốn hỏi trường hợp 1 nhân viên văn phòng hoặc Giám đốc làm việc cho hai công ty khác nhau thì phải thực hiện ký HĐLĐ như thế nào? việc đóng BHXH như thế nào? Trả lương như thế nào để không vi phạm pháp luật.

   
  175 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575165   31/08/2021

  nguyenphuong2804
  nguyenphuong2804
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2018
  Tổng số bài viết (635)
  Số điểm: 4110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 37 lần


  Chào chị, liên quan đến nội dung thắc mắc của chị em xin có một số trao đổi như sau:
   
  Đầu tiên, về việc giao kết nhiều hợp đồng, theo Bộ luật lao động 2019:
   
  "Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động
  1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
  2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động."
   
  Pháp luật lao động cho phép 1 người lao động được ký kết nhiều Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Việc ký kết Hợp đồng lao động tuân thủ theo đúng quy định tại Bộ luật lao động về hợp đồng, tiền lương .... Ở đây, vấn đề tiền lương do các bên thỏa thuận, đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
   
   Tiếp theo, về việc đóng BHXH đối với những người ký kết hợp đồng lao động với nhiều đơn vị, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có quy định:
   
  “Điều 42. Quản lý đối tượng
   
  1. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.”
   
  Như vậy, việc tham gia BHXH, BHYT được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội như trên chị nhé.
   
  Một số thông tin đến chị.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #582406   31/03/2022

  thaophuongg24
  thaophuongg24

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:14/03/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Thắc mắc về ký kết nhiều HĐLĐ?

  Trả lời:

  Chào anh/chị, về trường hợp của anh/chị, tôi xin chia sẻ quan điểm như sau:

  Thứ nhất, về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động. Điều 19 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về vấn đề giao kết nhiều hợp đồng lao động như sau:

  "1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

  2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động."

  Như vậy, pháp luật lao động Việt Nam hiện hành cho phép một người lao động được ký kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Việc ký kết Hợp đồng lao động tuân thủ theo đúng quy định tại Bộ luật lao động về hợp đồng, tiền lương,… Vấn đề tiền lương do các bên thỏa thuận, đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  Thứ hai, về việc đóng BHXH đối với những người ký kết hợp đồng lao động với nhiều đơn vị. Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định như sau:

  “1. Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng bảo hiểm ý tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động.”

   
  Báo quản trị |