Thắc mắc về chính sách giải phóng mặt bằng?

Chủ đề   RSS   
 • #554564 08/08/2020

  Thắc mắc về chính sách giải phóng mặt bằng?

  Xin hỏi luật sư. Trường hợp ông A bị thu hồi đất 500m2 đất nông nghiệp dự án xây dựng trường mầm non, về nguồn gốc đất ông A nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp đc giao theo NĐ 64 của ông B, vậy ông A có được nhận tiền hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề bằng không quá 5 lần giá đất ko?

   
  2992 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danghoan87 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #554574   09/08/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2170)
  Số điểm: 12380
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1589 lần
  Lawyer

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 84 Luật đất đai 2013 quy định:

  “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

  Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.“

  Hướng dẫn cụ thể nội dung này, Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định:

  “Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

  1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

  a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;

  b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương”.

  Khoản 2, 3 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cũng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan khi thực hiện hỗ trợ trong trường hợp này. Theo đó:

  “2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người thu hồi đất nông nghiệp.

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải lấy ý kiến của người thu hồi đất.”

  Theo quy định trên, nếu Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của ông A nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp đc giao đã được cấp Giấy CNQSDĐ mà không còn đất nông nghiệp để bồi thường và gia đình ông A trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì sẽ được bồi thường bằng tiền và được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với mức tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/08/2020) yuanping (10/08/2020)
 • #554633   09/08/2020

  PH GPMB

  Theo điểm a, khoản 1 điều 19, NĐ 47/2014 đới tượng đc hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân đc nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện NĐ 64, nhưng trường hợp của ông A là đất nhận chuyển nhượng chứ ko phải đất đc nhà nước giao cho ông A theo NĐ 64, như vậy ông A có đc nằm trong đối tượng đc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề ko vượt qua 5 lần giá đất ko ah?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danghoan87 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/08/2020)
 • #554646   09/08/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2170)
  Số điểm: 12380
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1589 lần
  Lawyer

  Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì được sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:

  “1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, gồm các trường hợp sau:

  ….

  c) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó;

  ….”

  Như vậy, trường hợp của ông A là đất nhận chuyển nhượng chứ không phải đất được nhà nước giao cho ông A theo Nghị Định 64 và ông  A là đối tượng nằm được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề theo quy định ở trên.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/08/2020) danghoan87 (10/08/2020)
 • #554634   09/08/2020

  GPMB 2

  Xin hỏi luật sư: Trường hợp ông B có 1000m2 đất nông nghiệp nằm trong diện thu hồi GPMB dự án xây dựng trường học, về nguồn gốc đất ông B được nhận để lại từ bà cô (em của bố ông B) do bà cô ko có con cái khi chết năm 1983 đã để lại cho ông B sử dụng để thờ cúng bà, năm 1993 thực hiện NĐ 64, phần diện tích trên ko bị thu hồi cân đối để giao theo NĐ 64, ông B vẫn sử dụng ổn định từ 1983 đến nay. ( đất nông nghiệp ko phải diện giao theo NĐ 64, mà sử dụng từ 1983 đến nay) thì trường hợp của ông B có đc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề bằng ko quá 05 lần giá đất ko ah?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danghoan87 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/08/2020)
 • #554647   09/08/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2170)
  Số điểm: 12380
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1589 lần
  Lawyer

  Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì được sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:

  “1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, gồm các trường hợp sau:

  ….

  c) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó;

  ….”

  Căn cứ Khoản 6 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  ...

  6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 như sau:

  “1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

  a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai;

  b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.”

  Như vậy, trường hợp của ông B là đất nhận chuyển nhượng chứ không phải đất được nhà nước giao cho ông B theo Nghị Định 64 và ông  B là đối tượng nằm được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề theo quy định ở trên.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/08/2020) yuanping (10/08/2020) danghoan87 (10/08/2020)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.