Tên nào đúng?

Chủ đề   RSS   
 • #10640 20/12/2009

  andydoan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/09/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tên nào đúng?

  Xem qua Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2009 về viêc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2011 trên trang web của Cổng thông tin điện tử Chính phủ ( http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD827TTG.PDF?id=91180 ) ,
   - Điều 1: ... bà Võ Ngọc Thứ ...
   - Điều 2: ... bà Võ Hoàng Thứ ...
  Chẳng biết tên nào đúng.

   
  10122 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #10641   26/06/2009

  cerano
  cerano
  Top 200
  Mầm

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2008
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 500
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Có vẻ như tên thì đúng nhưng họ nhầm lẫn chữ lót thì phải! Hay bà ta có tên thường gọi và tên giấy khai sinh nhỉ?!!! chắc cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra lỗi này thôi!
   
  Báo quản trị |  
 • #10642   26/06/2009

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2720)
  Số điểm: 19187
  Cảm ơn: 915
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Bắt giò người tạo topic

  Hi!
  Mình vừa kiểm tra lại thì đâu có sự nhầm lẫn này chớ. Đúng là tên Võ Ngọc Thứ đường hoàng mà.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ----------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -------------------

  Số: 827/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2004 - 2011

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
  Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 1748/TTr-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2009,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 – 2011 của bà Võ Ngọc Thứ, để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và bà Võ Ngọc Thứ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - VPCP: BTCN;
  - Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, TCCV (5b)

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng      http://lawsoftpro.thuvienphapluat.vn/document-wdx0Mcr95yWpnUO95i1ssSaJfczg65CK.lawsoft
  Cập nhật bởi xmen_8711 vào lúc 26/06/2009 23:21:54
   
  Báo quản trị |  
 • #10643   27/06/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14899)
  Số điểm: 99489
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5311 lần
  SMod

  bắt giò xmen_8711

  xmen_8711 nhầm lẫn rồi.

  Chủ topics muốn bắt giò văn bản ở trang web của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chứ không phải thuvienphapluat, văn bản này thực sự đã in sai tên của bà Thứ, bản này chắc đã được scan từ bản gốc. Còn soft copy trên trang thuvienphapluat thì BBT có thể chỉnh sửa đâu khó khăn gì ?

  Theo tôi nghĩ trường hợp này có thể bắt giò luôn cả TVPL được rồi. Văn bản pháp quy phải đưa lên y nguyên nội dung không được chỉnh sửa, ngay cả khi văn bản bị lỗi như trường hợp này.
   
  Báo quản trị |  
 • #10644   20/12/2009

  trungkhanh1956
  trungkhanh1956

  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:12/12/2009
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thảo luận văn bản luật

  nếu có như vậy cũng là chuyện thường tình thôi . vì thủ tướng có khi cũng không đọc Q Đ mà chỉ ký thôi mà đả có tham ...rồi !
   
  Báo quản trị |