Tàu biển là gì? Các loại tàu biển phải đăng ký

Chủ đề   RSS   
 • #568018 22/02/2021

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Tàu biển là gì? Các loại tàu biển phải đăng ký

  1. Khái niệm tàu biển

  Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì tàu biển là phương tiện nổi di động chuyên dùng hoạt động trên biển.

  Tàu biển Việt Nam là tàu biển đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc đã được cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam.

  Tàu biển Việt Nam có quyền và nghĩa vụ mang cờ quốc tịch Việt Nam. Chỉ có tàu biển Việt Nam mới được mang cờ quốc tịch Việt Nam.

  Lưu ý: Tàu biển được đề cập trong bài viết này không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi.

  2. Các loại tàu biển phải đăng ký

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 , các loại tàu biển sau đây phải đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:

  - Tàu biển có động cơ với tổng công suất máy chính từ 75 kilôwatt (KW) trở lên;

  - Tàu biển không có động cơ, nhưng có tổng dung tích từ 50 GT trở lên hoặc có trọng tải từ 100 tấn trở lên hoặc có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét (m) trở lên;

  -  Tàu biển nhỏ hơn các loại tàu biển quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nhưng hoạt động tuyến nước ngoài.

  3. Điều kiện đăng ký tàu biển Việt Nam

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, tàu biển khi đăng ký phải có đủ các điều kiện sau đây:

  - Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu biển;

  - Giấy chứng nhận dung tích, giấy chứng nhận phân cấp tàu biển;

  - Tên gọi riêng của tàu biển;

  - Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký hoặc xóa đăng ký, nếu tàu biển đó đã được đăng ký ở nước ngoài, trừ trường hợp đăng ký tạm thời;

  - Chủ tàu có trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam;

  - Tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng lần đầu tiên đăng ký hoặc đăng ký lại tại Việt Nam phải có tuổi tàu phù hợp với từng loại tàu biển theo quy định của Chính phủ;

  - Đã nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

   
  2616 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568211   27/02/2021

  Đăng  ký tàu biển là việc ghi, lưu trữ các thong tin về tàu biển vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam theo quy định của Bộ luật hàng hải và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   
  Báo quản trị |