Tất tần tật về chế độ thai sản áp dụng trong năm 2019

Chủ đề   RSS   
 • #511651 04/01/2019

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Tất tần tật về chế độ thai sản áp dụng trong năm 2019

  Tất tần tật về chế độ thai sản áp dụng trong năm 2019

  Dưới đây là toàn bộ quy định về chế độ thai sản áp dụng trong năm 2019 quý thành viên Dân luật theo dõi để đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho mình.

  Đáng chú ý, từ ngày 01/7/2019 theo Nghị quyết 70/2018/QH14 sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc để phù hợp với việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 (từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng). Cụ thể như sau:

  1. Tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

  Điều kiện hưởng trợ cấp một lần:

  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

  a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; 

  b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con. 

  Căn cứ:  Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

   

  2. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

  thai sản

  Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

  ...

  3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

  Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

  - Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

  a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

  b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

  c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

  Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

  3. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

  Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

   

  4. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  thai sản

  - Lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

  Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  - Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  - NLĐ đủ điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH 2014.

   

  5. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

   chế độ thai sản

   

  6. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

   chế độ thai sản

  Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   

  7.  Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

   chế độ thai sản

  - Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH 2014; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

  - Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của BHXH 2014 mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  -  Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 BHXH 2014.

  - Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   chế độ thai sản

  Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   

  8. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

  - Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

  - Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ được quy định tại điều 5 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

  9. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

  chế độ thai sản

   

  10. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

  chế độ thai sản 2019

  Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   

  11. Mức hưởng chế độ thai sản

  - NLĐ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật BHXH 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

  chế độ thai sản 2019

   

  + Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật BHXH 2014 là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

  + Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

  + Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật BHXH 2014 thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

  - Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

  - Mức hưởng chế độ thai sản được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

   

   
  148835 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #511814   08/01/2019

  Đa tạ thông tin từ TVPL

  Cảm ơn những thông tin về pháp luật mà TVPL đã gửi qua, từ điểm này càng hiểu nhiều về chính sách ẩn của pháp lý. Một lần nữa xin đa tạ nhiều, chúc mọi thành viên trong ban TVPL sức khỏe và gia đình hạnh phúc.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn chamem27 vì bài viết hữu ích
  tantien69 (08/01/2019) MinhVu1 (17/01/2019) admin (08/06/2019)
 • #517056   22/04/2019

  NhuNhuVu
  NhuNhuVu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho em hỏi với ạ.

  Em dự sinh là 05/12/2019, như vậy cần phải đóng bảo hiểm đến tháng mấy là có thể hưởng chế độ thai sản được ạ? hiện tại em vẫn đang đóng bảo hiểm bình thường ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #517693   03/05/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  NhuNhuVu viết:

  Cho em hỏi với ạ.

  Em dự sinh là 05/12/2019, như vậy cần phải đóng bảo hiểm đến tháng mấy là có thể hưởng chế độ thai sản được ạ? hiện tại em vẫn đang đóng bảo hiểm bình thường ạ

  Nội dung trên chị có thể tham khảo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Khi chị sinh con đảm bảo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Chị phải xác định hiện tại chị đã tham gia bảo hiểm xã hội được bao lâu rồi. Ví dụ chị tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2019 thì chị phải tham gia đến hết tháng 8/2019 (đủ 06 tháng) thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chị nhé.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #527254   31/08/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  NhuNhuVu viết:

  Cho em hỏi với ạ.

  Em dự sinh là 05/12/2019, như vậy cần phải đóng bảo hiểm đến tháng mấy là có thể hưởng chế độ thai sản được ạ? hiện tại em vẫn đang đóng bảo hiểm bình thường ạ

  Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội của phụ nữ sinh con như sau:

  "Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

  Theo quy định trên để được hưởng chế độ thai sản thì người lao động phải đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi mang thai.

  Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh vào 05/12/2019. Vậy, từ 05/12/2018 đến 05/12/2019 bạn phải đảm bảo đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội bạn nhé.

  Theo đó, căn cứ Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: mức hưởng chế độ tài sản khi sinh con là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

  Với nội dung giải đáp trên, hi vọng có thể giải đáp được vấn đề mà bạn đang vướng mắc.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #517081   22/04/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Em dự sinh là 05/12/2019, như vậy cần phải đóng bảo hiểm đến tháng mấy là có thể hưởng chế độ thai sản được ạ? hiện tại em vẫn đang đóng bảo hiểm bình thường ạ => bạn cần đóng BHXH hết tháng 5/2019

   
  Báo quản trị |  
 • #519561   31/05/2019

  thuylally
  thuylally

  Female
  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2019
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  Các a/c cho e hỏi về trường hợp của em ntn thì liệu có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

  Năm 2017 e có tham gia bảo hiểm ở công ty cũ từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2018 thì em nghỉ việc nên bên công ty cũ cũng cắt luôn bảo hiểm bên đó. Sau đó đến tháng 2 em có chuyển sang công ty mới và được đóng nối bảo hiểm từ tháng 2/2019 đến nay.

  Ngày dự sinh của em là vào tầm 16-23/7/2019 nhưng theo tình trạng cơ thể em nghĩ chắc cũng chỉ tầm sang tháng 6 là em sinh. ( Em sinh bé đầu trước cũng sớm hơn dự kiến sinh mấy tuần)

  Vậy các a/c giúp em tính xem như vậy e có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

  Em chân thành cám ơn!!!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuylally vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)
 • #520918   16/06/2019

  Nhungbba
  Nhungbba

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:16/06/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thắc mắc

  Cho e xin hỏi ạ. E tham gia BHXH liên tục từ tháng 11.2017 đến nay. E dự sinh vào 26. 12.2019 thì cần đóng BH đến tháng nào là đủ điều kiện hưởng BHTS ạ.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Nhungbba vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/06/2019)
 • #521274   21/06/2019

  khanay
  khanay

  Male
  Sơ sinh

  Sóc Trăng, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  chế độ thai sản

  Cho em hỏi. Em dự sinh 25 tháng 12 năm 2019. Vậy được hưởng chế độ thai sản như thế nào. Em đã đóng BHXH được 10 năm. Lương thực lãnh là khoảng 4.200.000 đồng. Xin cảm ơn.

  khanay

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn khanay vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/06/2019)
 • #521508   24/06/2019

  htdat29
  htdat29

  Male
  Mầm

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2016
  Tổng số bài viết (81)
  Số điểm: 615
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 30 lần


  Khoản 2, Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định:  Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Nếu như bạn nêu thì thời gian 12 trước khi sinh của bạn được tính là từ 08/2018 đến 07/2019. Trong thời gian này nếu bạn đóng đủ ít nhất 06 tháng BHXH thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản nhé!

  *lưu ý là thời gian tính 12 tháng trước khi sinh này còn có thể thay đổi nếu ban sinh trước 15/07/2019 hay sau ngày 15/07/2019 nha.

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx (bạn có thể tham khảo thêm thông tin nếu muốn!)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htdat29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/06/2019)
 • #521516   24/06/2019

  htdat29
  htdat29

  Male
  Mầm

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2016
  Tổng số bài viết (81)
  Số điểm: 615
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 30 lần


  Theo thông tin bạn nêu thì mình chưa đủ căn cứ để xác định bạn đủ điều kiện hưởng hay chưa. Nhưng nếu xác định bạn đủ điều kiện hưởng thì mức hưởng của bạn sẽ được tính là mức lương trung bình của 06 tháng trước khi sinh.

  Ví dụ trong 06 tháng trước khi sinh bạn đều nhận lương là 4.200.000đ thì

  số tiền bạn được hưởng hàng tháng = (4.200.000 x 6)/6 = 4.200.000đ 

  Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp 01 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở (Từ 1/7/2019 thì mức lương cơ sở là 1.490.000đ => 2 x 1.490.000 = 2.980.000đ)

  *bạn tham khảo nha, mình thấy đọc ở trên cũng đủ ý rồi đó!

   
  Báo quản trị |  
 • #523602   22/07/2019

  trunghv.b12
  trunghv.b12

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Lời đầu tiên, xin cảm ơn diễn đàn đã nêu rõ về điều lệ khi tham gia bảo hiểm xã hội và chế độ thai sản. Tuy nhiên, có một số điểm tôi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm nên kính mong được ad và các bạn tư vấn:

  - Ví dụ vợ tôi sinh mổ cháu thứ 2 vào ngày 07/02/2019 (mùng 3 tết âm lịch và không có lịch nghỉ trước khi sinh), cơ quan vợ tôi ngày 11/02/2019 mới khai xuân đi làm. Vậy vợ tôi sẽ được nghỉ đến ngày 07/8/2019 hay đến ngày 11/8/2109 vậy ạ?

  - Theo như quy định, tôi sẽ được nghỉ 07 ngày, tuy nhiên tôi không nghỉ. Vậy tôi có được nhận thêm tiền từ Bảo hiểm xã hội về 07 không nghỉ đó không, nếu được nhận thì sẽ nhận theo mức lương đang hưởng hay lương cơ bản vậy ạ?

  Xin trân thành cảm ơn Ad và các bạn.

   

  Cập nhật bởi trunghv.b12 ngày 22/07/2019 11:15:06 CH sai chính tả
   
  Báo quản trị |  
 • #523604   22/07/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

   Ví dụ vợ tôi sinh mổ cháu thứ 2 vào ngày 07/02/2019 (mùng 3 tết âm lịch và không có lịch nghỉ trước khi sinh), cơ quan vợ tôi ngày 11/02/2019 mới khai xuân đi làm. Vậy vợ tôi sẽ được nghỉ đến ngày 07/8/2019 hay đến ngày 11/8/2109 vậy ạ? => Vợ bạn nghỉ từ ngày sinh con, nghĩa là đến 07/08/2019

  - Theo như quy định, tôi sẽ được nghỉ 07 ngày, tuy nhiên tôi không nghỉ. Vậy tôi có được nhận thêm tiền từ Bảo hiểm xã hội về 07 không nghỉ đó không, nếu được nhận thì sẽ nhận theo mức lương đang hưởng hay lương cơ bản vậy ạ?=> Tôi không thấy có văn bản hướng dẫn nào nói rõ về vấn đề này, nhưng theo nhận định từ tinh thần của luật BHXH thì có nghỉ mới có hưởng, cho nên nếu bạn không nghỉ thì sẽ không được hưởng. Chỉ có 1 trường hợp không nghỉ vẫn được hưởng là khi NLĐ nữ sau khi sinh con ít nhất 4 tháng muốn đi làm lại.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  trunghv.b12 (03/08/2019)
 • #528849   23/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Bài viết cực kỳ bổ ích. Nhưng mình chưa thấy trường hợp chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con của lao động nam đã đóng bảo hiểm xã hội. Mình thấy trường hợp nầy cũng khá phổ biến. Nên đưa vào để mọi người có cái nhìn bao quát hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #533259   20/11/2019

  Vanmup
  Vanmup

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho e hỏi e sanh bé đầu vào tháng 3/2019 Và đẫ nhận thai sản lần 1..em đi làm lại vào tháng 9/2019... E tiếp tục mang thai bé thứ hai và dự sanh là vào ngày 15/3/2020...vậy e có cần phải làm đủ 6 tháng để tiếp tục nhận thai sản lần 2 hay ko ạ..

  Cập nhật bởi Vanmup ngày 20/11/2019 08:28:14 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #533276   21/11/2019

  NgoThuyKhanh
  NgoThuyKhanh
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 4553
  Cảm ơn: 158
  Được cảm ơn 241 lần


  Vẫn được phép vì trong thời gian bạn hưởng thai sản 6 tháng, BHXH của bạn là do BHXH hỗ trợ chi trả. Như vậy, từ 3/2019 đến 2/2020, bạn có hơn 6 tháng tham gia BHXH rồi.

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

   
  Báo quản trị |  
 • #538075   31/01/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1330)
  Số điểm: 10627
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Mình xin thông tin thêm về quy định thời gian nghỉ theo chế độ thai sản vẫn được xem là đang tham gia bảo hiểm xã hội như sau:
  Căn cứ Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:
  “6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.
  …"

  Theo đó trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản thì người lao động vẫn được tính là có đóng BHXH, thời gian này không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà thôi.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #541060   13/03/2020

  Chế độ thai sản khi tăng lương

  Dạ e sinh con cuối tháng 11/2019. Đã được thanh toán chế độ thai sản từ tháng 12/2019 đến hết tháng 5/2020 với hệ số lương 3.06.  Nhưng từ 01/01/2020 e được thăng hạng và tăng lương lên hệ số 3.33 thì e có được thanh toán lại chế độ thai sản từ 01/2020/đến 5/2020 không ạ

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthiluc1403@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/03/2020)
 • #541313   17/03/2020

  theo mình thì tiền thanh toán chế độ thai sản tính trong khoảng thời gian 6 tháng trước sinh(tức là trk tháng 11/2019 của bạn)chứ không phải thời gian sau sinh khi bạn nghỉ 6 tháng .vậy nên sang tháng 1/2020 bạn đk tăng lương thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc tính tiền thai sản b nhé

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn uthong8687 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/03/2020)
 • #541320   17/03/2020

  Truyendhcngtvt
  Truyendhcngtvt

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:17/03/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chế độ thai sản

  xin hỏi luật sư: vợ mình làm viên chức cán bộ thư viện trường cấp 3 sinh bé vào ngày 13/2/2020. Xin hỏi luật sư là ngoài tiền thai sản ra thì hàng tháng vợ mình có được hưởng trợ cấp của trường không? . Cả trường ai cũng được hưởng và vợ mình sinh cháu đầu cũng có trợ cấp hàng tháng,

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Truyendhcngtvt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/03/2020)
 • #549570   21/06/2020

  Truyendhcngtvt viết:

  xin hỏi luật sư: vợ mình làm viên chức cán bộ thư viện trường cấp 3 sinh bé vào ngày 13/2/2020. Xin hỏi luật sư là ngoài tiền thai sản ra thì hàng tháng vợ mình có được hưởng trợ cấp của trường không? . Cả trường ai cũng được hưởng và vợ mình sinh cháu đầu cũng có trợ cấp hàng tháng,

  Về nguyên tắc thì vợ anh sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014, bao gồm tiền thai sản và chế độ một lần khi sinh con. Còn việc trường có hỗ trợ thêm hay không là theo quy chế của trường thôi chứ không có quy định bắt buộc. Vợ anh có thể liên hệ trực tiếp đến thủ trưởng đơn vị để được rõ.

   
  Báo quản trị |