Tất tần tật những thông tin cần biết về phụ lục hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #538750 13/02/2020

  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 229 lần


  Tất tần tật những thông tin cần biết về phụ lục hợp đồng

  Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, nhằm bổ sung, quy định chi tiết những giao kết về những vấn đề phát sinh mà trước đó các bên không lường trước được. Dưới đây là những thông tin về phụ lục hợp đồng mà bạn cần phải biết

  1. Có giá trị như hợp đồng

  Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Phụ lục hợp đồng có giá trị hiệu lực như hợp đồng”. Nếu phụ lục hợp đồng vô hiệu thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, trong trường hợp đồng bị vô hiệu toàn bộ hay một phần thì phụ lục hợp đồng cũng sẽ bị vô hiệu tương ứng với phần bị vô hiệu của hợp đồng.

  2. Nội dung không được trái với nội dung hợp đồng

  Bộ luật dân sự 2015 quy định nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Trong trường hợp có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản đó không có hiệu lực, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

  Về bản chất, ký kết hợp đồng giao dịch dân sự là dựa vào sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên nên nếu các bên chấp nhận những điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì xem như nội dung trong hợp đồng đã được sửa đổi.

  3. Không quy định số lần ký tối đa

  Hiện tại, Bộ luật dân sự 2015 không quy định số lần tối đa được ký phụ lục hợp đồng, như vậy số lượng ký kết phụ lục hợp đồng sẽ phụ thuộc vào ý chí của các bên và nội dung cụ thể của hợp đồng.

  Tuy nhiên, đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động, tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chỉ được sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

  Như vậy, doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng lao động chỉ được ký thêm 01 phụ lục hợp đồng lao động (ứng với hợp đồng lao động đó) để thay đổi thời hạn hợp đồng nhưng không được làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết trước đó. 

  4. Phụ lục hợp đồng không phải là hợp đồng phụ

  Nhiều người vẫn hiểu lầm rằng phụ lục hợp đồng là hợp đồng phụ. Về bản chất, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau:

  - Phụ lục hợp đồng chỉ là một bộ phận của hợp đồng, được lập ra để bổ sung, quy định chi tiết những nội dung trong hợp đồng. Phụ lục hợp đồng chỉ được phát sinh và có ý nghĩa khi gắn với một hợp đồng cụ thể. Khi tách riêng biệt, phụ lục hợp đồng không có ý nghĩa vì không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng “gốc”.

  - Hợp đồng là là một loại hợp đồng được quy định tại Điều 402 Bộ luật dân sự 2015. Về bản chất, hợp đồng phụ có thể làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng phụ thường là hợp đồng bản đảm được các bên lập ra như một biện pháp đảm bảo để thực hiện các nghĩa vụ dân sự.

  Như vậy, có thể thấy rằng, các bên có thể thực hiện hợp đồng phụ một cách tương đối độc lập nhưng không thể thực hiện phụ lục hợp đồng mà không căn cứ vào hợp đồng.

  5. Phân loại phụ lục hợp đồng

  Dựa vào khái niệm, phụ lục hợp đồng được chia làm 02 loại:

  - Thứ nhất, là phần bổ sung cho hợp đồng chính và được lập đồng thời với hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, số liệu, giai đoạn, nhưng chi tiết và cụ thể hơn.

  - Thứ hai, là phần sửa đổi một số quy định của hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục loại này thường là thay đổi các nội dung của hợp đồng đã lập như: gia hạn, rút ngắn thời hạn hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện.

   

   
  3301 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn pigreen vì bài viết hữu ích
  TRUTH (15/02/2020) ThanhLongLS (13/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận