Tất cả thành viên trong hộ khẩu phải ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #579268 31/12/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Tất cả thành viên trong hộ khẩu phải ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP thì:

  "Điều 64. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên".

  Đồng thời, theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT- BTNMT thì “người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật”.

  Theo quy định trên, trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên tất cả các thành viên có trong hộ khẩu thì mới cần chữ ký của tất cả thành viên đó trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không phải mọi trường hợp sử dụng chung đất là tất cả các thành viên phải ký.

  Trường hợp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên của tất cả các thành viên gia đình trong sổ hộ khẩu thì những người này có thể làm văn bản ủy quyền và cùng ký tên trong văn bản ủy quyền để ủy quyền cho một người ký tên trong hợp đồng chuyển nhượng. Văn bản ủy quyền này phải được công chứng, hoặc chứng thực. 

   
  1349 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579648   26/01/2022

  Tất cả thành viên trong hộ khẩu phải ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

  Nếu nắm bắt được quy định này sẽ giúp ích rất nhiều khi chuyển nhượng đất hộ gia đình, đồng thời sẽ giúp tránh xảy ra các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất của hộ gia đình thì các thành viên có chung quyền sử dụng đất không nhất thiết phải có mặt mà chỉ cần có văn bản đồng ý chuyển nhượng được công chứng hoặc chứng thực để người đứng tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền ký hợp đồng chuyển nhượng với bên mua.

   
  Báo quản trị |  
 • #580377   11/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Tất cả thành viên trong hộ khẩu phải ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn. Liên quan đến quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên của tất cả các thành viên gia đình trong sổ hộ khẩu công nhận quyền sở hữu của các thành viên đối với bất động sản, do đó đây được xem là tài sản chung của hộ gia đình.

  Theo Điều 212 Bộ luật dân sự 2015, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.Nếu là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Vì vậy, việc tất cả thành viên trong hộ khẩu phải ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một hình thức đồng ý thỏa thuận công nhận chuyển nhượng quyền.

   
  Báo quản trị |