Tập sự luật sư

Chủ đề   RSS   
 • #601140 31/03/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3689
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Tập sự luật sư

  Đi tập sự luật sư trong thời gian bao lâu, có bắt buộc đi hằng ngày không? 

   

  Tại Điều 12 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định: 

  Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự

  1. Người tập sự có các quyền sau đây:

  a) Thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

  b) Được hướng dẫn về các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự;

  c) Giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Luật sư;

  d) Được tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự;

  đ) Đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn và nơi tập sự trong các trường hợp quy định tại Thông tư này;

  e) Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

  g) Các quyền khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

  2. Người tập sự có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư;

  b) Tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, nội quy Đoàn Luật sư, nội quy của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

  c) Thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn;

  d) Chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận;

  đ) Đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần;

  e) Lập Sổ nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự;

  g) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTP: “Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thoả thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự cử luật sư hướng dẫn và gửi Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư cho người tập sự và Đoàn Luật sư ở địa phương nơi đặt trụ sở.”

  => Theo đó, việc có phải đi tập sự luật sư hàng ngày hay không sẽ tùy thuộc vào tổ chức hành nghề luật sư nhận người vào tập sự. Hai bên sẽ tự thỏa thuận về thời gian tập sự. Tuy nhiên người tập sự phải đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần và thời gian tập sự hành nghề luật sư là mười hai tháng. 

   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601352   31/03/2023

  Tập sự luật sư

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Tôi cũng đang có ý định học tiếp lớp nghiệp vụ luật sư, bài viết này đã cung cấp cho tôi thêm thông tin người tập sự phải đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần và thời gian tập sự hành nghề luật sư là mười hai tháng nhằm hỗ trợ định hướng tương lai. Qua đó tôi có thể sắp xếp và điều chỉnh thời gian phù hợp với công việc và các dự định sắp tới.

   
   
  Báo quản trị |