Tạp chí điện tử thay đổi mục đích, tôn chỉ thì thay đổi giấy phép hoạt động thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604035 14/07/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (770)
  Số điểm: 5165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Tạp chí điện tử thay đổi mục đích, tôn chỉ thì thay đổi giấy phép hoạt động thế nào?

  1. Tạp chí điện tử thay đổi mục đích, tôn chỉ thì thay đổi giấy phép hoạt động thế nào?

  Theo khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí 2016 có quy định về việc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí thì:

  “Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

  Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.”

  Theo đó, khi thay đổi tôn chỉ, mục đích của báo điện tử (có bao gồm cả tạp chí điện tử) thì cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi giấy phép hoạt động.

  Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 41/2020/TT-BTTTT có quy định về việc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử.

  Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi giấy phép. Hồ sơ gồm có: Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí.

  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  tap-chi-dien-tu

  2. Tạp chí điện tử đăng tải các bài viết không đúng mục đích, tôn chỉ ghi trong giấy phép thì bị phạt bao nhiêu tiền?

  Căn cứ theo điểm e khoản 4, điểm d khoản 5 Điều 8 Nghị định 119/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm c, d khoản 10 Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định:

  Vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san

  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  e) Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.

  5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  d) Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng.”

  Cũng theo điểm b khoản 9 Điều 8 Nghị định 119, được sửa đổi bởi điểm k khoản 10 Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, điểm c khoản 10 Điều 8 Nghị định 119:

  “9. Hình thức xử phạt bổ sung:

  b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 05 tháng đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 5, các khoản 6 và 7 Điều này;

  10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  c) Buộc gỡ bỏ tin, bài trên báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;”

  Như vậy, tạp chí điện tử đăng tải các bài viết có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

  Trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 05 tháng, buộc gỡ bỏ tin, bài trên tạp chí điện tử có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo.

   
  123 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận