Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Chủ đề   RSS   
 • #340246 21/08/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4351 lần


  Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

  Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thiếu thủ tục, hoặc nội dung kê khai trong hồ sơ chưa đúng quy định, chưa đầy đủ thì công chức thuế phải hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế hoàn thiện; người hướng dẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn, không để người nộp thuế sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn nhưng lần sau đến nộp vẫn chưa đáp ứng được.

  Đó là nội dung được đề cập tại Chỉ thị 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 về tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong, ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Ngoài ra, Chỉ thị còn có những điểm đáng chú ý sau:

  - Nâng cao nhận thức chính trị, chuyển biến về tư tưởng, đổi mới phương pháp và thái độ làm việc, phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế.

  - Tổ chức tập huấn và công khai các nội dung mới về sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế, TTHC thuế, về quy trình, thủ tục quản lý thuế để người nộp thuế thuận tiện trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện.

  - Rà soát lại trình tự giải quyết, thời gian phối hợp giữa các bộ phận trong cùng đơn vị, đối với những thủ tục có thể rút ngắn hơn thời gian quy định của Thông tư, Quy trình của Tổng cục Thuế ban hành thì cụ thể hoá thành quy định của đơn vị để thực hiện.

  - Công bố công khai thời gian tiếp nhận và giải quyết TTHC về thuế trong ngày làm việc để người nộp thuế biết. Công chức thuế trong thời gian phải trực nếu bỏ vị trí công việc, hoặc làm công việc riêng, không tiếp và giải quyết TTHC cho người nộp thuế phải xử lý nghiêm.

  - Phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị nhằm động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, phát huy những sáng kiến, tạo bước chuyển biến căn bản trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, trong thái độ, tác phong, ứng xử với người nộp thuế, phát hiện và nhân rộng kịp thời các nhân tố tích cực để các công chức khác học tập.

  - Kêu gọi công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thuế, trước hết là người đứng đầu trong cơ quan thuế các cấp phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Thuế qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

   
  4337 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận