Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #576684 30/10/2021

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1980)
  Số điểm: 13313
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng tài sản

  Tình huống đặt ra là công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ, nhưng không muốn nhận tiền mặt mà sẽ thông qua tài sản hiện hữu nhằm có thể sử dụng ngay. Vậy việc này được thực hiện như thế nào?

  Quan điểm của mình thì  trường hợp là công ty cổ phần đang hoạt động thì việc tăng vốn điều lệ được quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020 với các hình thức như sau:

  - Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

  - Chào bán cổ phần riêng lẻ;

  - Chào bán cổ phần ra công chúng.

  Theo đó, nếu công ty đang hoạt động thì việc tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua việc chào bán cổ phần theo các hình thức nêu trên. Thủ tục Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và Chào bán cổ phần riêng lẻ được hướng dẫn tại Điều 124 và Điều 125 của văn bản trên. Thủ tục tăng vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

  Đối với vấn đề góp vốn trong quá trình hoạt động bằng tài sản không phải là tiền, tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 có hướng dẫn việc định giá như sau:

  3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

  Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

  Theo đó, hội đồng quản trị và người góp vốn sẽ thỏa thuận với nhau về giá trị hoặc thông qua một tổ chức định giá. Căn cứ vào giá trị định giá để xác định giá trị tài sản có nhu cầu góp vốn nhằm tính giá trị cổ phần bán ra do công ty chào bán.

  Sau khi đã xác định được giá trị cụ thể thì hai bên tiến hành lập hợp đồng, ghi nhận giá trị chuyển nhượng, ký tên, đóng dấu. Bên mua sẽ trở thành cổ đông của công ty sau khi được ghi tên vào sổ đăng ký cổ đông. Còn công ty sẽ làm thủ tục sang tên (nếu thuộc diện tài sản đăng ký) để ghi nhận quyền sở hữu/sử dụng của mình.

   
  819 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578363   26/12/2021

  Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng tài sản

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn.

  Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn thực tế thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

   Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
   
  Báo quản trị |  
 • #580766   27/02/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Nhiều doanh nghiệp khi thành lập công ty chỉ đăng ký một mức số vốn điều lệ thấp. Nhưng sau một thời gian hoạt động kinh doanh, sản xuất, có những hợp đồng có giá trị lớn thì bắt buộc phải tăng vốn điều lệ công ty để mở rộng hoạt động. Khi đó, công ty có thể thu hút vốn góp dưới hai hình thức là góp bằng tiền hoặc tài sản. Tài sản ở đây bao gồm nhà, xe, bất động sản… - các tài sản mang tính cố định, bằng hiện vật. Mặc dù có thể góp vốn bằng tài sản. Tuy nhiên, thông thường các cổ đông lựa chọn cách góp vốn bằng tiền mặt sẽ đơn giản hơn nhiều.

   
  Báo quản trị |  
 • #580771   27/02/2022

  Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng tài sản

  cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn. Ngày nay, với tốc độ phát triển kinh tế trong và ngoài nước các công ty được thành lập đa dạng về các loại hình và quy mô hoạt động. Với nhiều ưu điểm mà công ty cổ phần đang được thành lập và hoạt động nhiều tại Việt Nam trong những năm gần đây. Cho nên các thủ tục hành chính liên quan đến loại hình doanh nghiệp này được quan tâm rất nhiều.

   

   

   
  Báo quản trị |