Tăng vốn điều lệ có phải nộp thuế môn bài bổ sung không?

Chủ đề   RSS   
 • #525608 14/08/2019

  kaitokid11

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2019
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 1500
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Tăng vốn điều lệ có phải nộp thuế môn bài bổ sung không?

  Chào các anh chị, tháng 6 năm 2019 công ty mình có tăng vốn điều lệ dẫn đến việc mức nộp thuế môn bài bị điều chỉnh, vậy mình có phải nộp thuế môn bài bổ sung không nhỉ?

   
  31490 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn kaitokid11 vì bài viết hữu ích
  sunshine19 (24/11/2019) ThanhLongLS (15/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #525613   14/08/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Căn cứ Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định về khai và nộp lệ phí môn bài có quy định như sau:

  "Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

  - Khai lệ phí môn bài

  + Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

  + Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư."

  Như vậy trường hợp tăng vốn điều lệ doanh nghiệp không phải là trường hợp phải kê khai lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật.

  Vì thuế môn bài là một loại thuế trực thu, nộp hằng năm do vậy căn cứ Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định về mức thu lệ phí môn bài theo đó:

  "Trường hợp tổ chức nêu tại Điểm a, b Khoản này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài."

  Như vậy vốn điều lệ chỉ là căn cứ để tính mức thu thuế môn bài chứ không phải là căn cứ để khai lệ phí môn bài. Hiện nay theo Công văn 1279/TCT-CS năm 2017 vướng mắc lệ phí môn bài có hướng dẫn về vấn đề trên theo đó:

  Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn DT_DA vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2019) lananhpdl123@gmail.com (20/02/2020)
 • #526214   24/08/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1890)
  Số điểm: 13263
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP:

  "Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

  1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

  a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;"

  => Theo đó hiện tại không có quy định về việc khi doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ thì phải khai lại lệ phí môn bài. Tuy nhiên mức thu lệ phí môn bài sẽ được xác định lại theo khoản 4 Điều 4.

   
  Báo quản trị |  
 • #526240   25/08/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  Thuế môn bài đã bị bãi bỏ rồi mà bạn

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
 • #526243   25/08/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Theo Điều 4, Thông tư 302/2016/TT-BTC

  Điều 4: Mức thu lệ phí môn bài.

  1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

  a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

  b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

  c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

  Tổ chức nêu tại điểm a, b khoản này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.”

  Như vậy, tháng 6 năm 2019 bạn thay đổi vốn điều lệ thì không cần phải nộp bổ sung lệ phí môn bài của năm 2019. Bạn chỉ khai lại lệ phí môn bài cho năm 2020, hạn cuối nộp tờ khai là ngày 31 tháng 12 của năm 2020 và hạn chót nộp lệ phí môn bài năm 2020 vẫn là 30 tháng 1 năm 2020.

  Có thể xem chi tiết công việc tại đây.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #533429   24/11/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Vốn  điều lệ chỉ là căn cứ để tính mức thu thuế môn bài chứ không phải là căn cứ để khai lệ phí môn bài. Hiện nay theo Công văn 1279/TCT-CS năm 2017 vướng mắc lệ phí môn bài có hướng dẫn về vấn đề trên theo đó:

  Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2019)
 • #533719   28/11/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Tăng vốn điều lệ có phải đóng phí môn bài?

  Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định:
   
  1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
   
  a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
   
  b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
   
  Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
   
  Tổ chức nêu tại điểm a, b khoản này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
   
  Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
   
  Như vậy, nếu tăng vốn điều lệ lên làm thay đổi lên bậc tức là thay đổi bậc lệ phí môn bài nên công ty phải đóng cho phần bổ sung.
  Cập nhật bởi anthuylaw ngày 28/11/2019 12:28:29 CH bổ sung

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #533738   28/11/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Tháng 6 năm 2019 công ty mình có tăng vốn điều lệ dẫn đến việc mức nộp thuế môn bài bị điều chỉnh. mà theo quy định nếu thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. Do đó, sang năm 2020 công ty mới phải đóng bổ sung.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #550081   27/06/2020

  lieutran1989
  lieutran1989

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin chào quý Anh Chị! EM có câu hỏi về thuế môn bài mong muốn được anh chị tư vấn giúp ạ! EM xin cảm ơn!

  Tại ngày 04/03/2020 Cty bên em có tăng lên mức 20 tỷ ( só sự thay đổi về mức đóng lên từ 2 triệu thành 3 triệu). Vậy theo như anh chị tư vấn ở bên trên thì em không phải khai Tờ khai Lệ Phí môn bài nữa đúng không ạ! Mà chỉ cần nộp bổ sung số tiền là 1 triệu nữa thôi đúng không?

  Mà theo đúng nv thì bây giờ cty mới nộp thì có bị coi là chậm nộp không ạ! Nếu là chậm nộp thì bị phạt bao nhiêu? 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lieutran1989 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/06/2020)
 • #550186   28/06/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Thường thì thuế môn bài thì sẽ được đóng trước cho cả năm và căn cứ vào mức vốn điều lệ ghi tên giấy đăng kí doanh nghiệp. mặt khác, việc thay đổi vốn điều lệ công ty thf sẽ phải khai báo với Sở kế hoạch - Đầu tư. Vì vậy việc thay đổi vốn điều lệ sau khi đã đóng thuế môn bài thì sẽ không cần đóng bổ sung tuy nhiên sẽ thay đổi mức thuế môn bài phải đóng vào năm tiếp theo dựa vào vốn điều lệ mới.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hosyhieu20 vì bài viết hữu ích
  lieutran1989 (29/06/2020)
 • #550301   28/06/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
   
  Trong trường hợp doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ, thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Khi có căn cứ xác định việc thay đổi vốn điều lệ trong năm của doanh nghiệp làm thay đổi nghĩa vụ lệ phí môn bài của năm sau thì có thông tin thông báo cho người nộp thuế để người nộp thuế tự xác định mức thu và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đúng quy định của pháp luật.
   
  Nếu doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lananh8998 vì bài viết hữu ích
  lieutran1989 (29/06/2020)
 • #559512   30/09/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1054)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 82 lần


  Thực tế thì càng ngày pháp luật càng điều chỉnh những vấn đề này một cách chặt chẽ hơn rất nhiều, trường hợp mà bạn đưa ra vốn điều lệ chỉ là căn cứ để tính mức thu thuế môn bài chứ không phải là căn cứ để khai lệ phí môn bài, cũng là một trong những tiêu chí để nộp hay không.

   
  Báo quản trị |  
 • #562659   14/11/2020

  e4624
  e4624

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  danluan123 viết:

  Thực tế thì càng ngày pháp luật càng điều chỉnh những vấn đề này một cách chặt chẽ hơn rất nhiều, trường hợp mà bạn đưa ra vốn điều lệ chỉ là căn cứ để tính mức thu thuế môn bài chứ không phải là căn cứ để khai lệ phí môn bài, cũng là một trong những tiêu chí để nộp hay không.

   

  Hi anh, công ty của em cũng mới tăng vốn đl từ 8 tỷ => 12 tỷ (tháng 6/2020) dẫn đến thuế môn bài cũng tăng từ 2 triệu => 3 triệu thì cho em hỏi năm nay em có phải nộp bổ sung thuế môn bài không ạ? Do đọc nhiều cmt quá nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể. Em xin cám ơn ạ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn e4624 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/11/2020)