Tang vật là hàng giả thì xác định giá trị để xử phạt như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #612781 14/06/2024

  KieuTrinh87464

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:05/04/2024
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Tang vật là hàng giả thì xác định giá trị để xử phạt như thế nào?

  Xử phạt vi phạm hành chính là gì? Xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo nguyên tắc nào? Tang vật là hàng giả thì xác định giá trị để xử phạt như thế nào?

  1. Xử phạt vi phạm hành chính là gì?

  Tại khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có định nghĩa vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Theo đó, tại khoản 2 Điều 2 Luật này có quy định, xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

  2.  Xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo nguyên tắc nào?

  Tại khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1

  - Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

  - Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

  - Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

  - Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

  + Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

  + Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

  + Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng.

  - Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

  - Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo nguyên tắc đã phân tích như trên.

  3. Tang vật là hàng giả thì xác định giá trị để xử phạt như thế nào?

  Tại khoản 2 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được bổ sung bởi điểm d khoản 72 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt. Theo đó, tùy theo loại tang vật cụ thể, việc xác định giá trị dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

  - Giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hoá đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu;

  - Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương; trường hợp không có thông báo giá thì theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính;

  - Giá thành của tang vật nếu là hàng hoá chưa xuất bán;

  - Đối với tang vật là hàng giả thì giá của tang vật đó là giá thị trường của hàng hoá thật hoặc hàng hoá có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính.

  Như vậy, từ quy định trên, đối với tang vật là hàng giả thì việc xác định giá trị của tang vật đó để xử phạt được dựa trên giá thị trường của hàng hoá thật hoặc hàng hoá có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính.

   
  89 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận