Tặng nhà ở cho con bắt buộc phải làm hợp đồng công chứng?

Chủ đề   RSS   
 • #592918 28/10/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Tặng nhà ở cho con bắt buộc phải làm hợp đồng công chứng?

  Theo Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở như sau:

  1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

  2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

  Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

  3. Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

  4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

  Như vậy, theo quy định trên đây thì đối với trường hợp tặng cho nhà ở thì phải lập hợp đồng tặng cho và thực hiện công chứng, chứng thực. Dù là tặng nhà cho con thì cha, mẹ cũng phải làm hợp đồng tặng cho và có công chứng, chứng thực. Hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng. Khi thực hiện chứng thực hợp đồng tặng cho thì con bạn mới có thể làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.

   
  325 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593226   31/10/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3729
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Tặng nhà ở cho con bắt buộc phải làm hợp đồng công chứng?

  Cám ơn thông tin từ bài viết của bạn. Đối với các giao dịch liên quan đến nhà ở, ngoại trừ nhà ở xã hội, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì khi thực hiện hợp đồng không cần phải công chứng. Cho nên đối với trường hợp cha mẹ tặng nhà ở cho con thì phải lập hợp đồng tặng cho và thực hiện công chứng, chứng thực theo đúng quy định.

   
  Báo quản trị |