Tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã

Chủ đề   RSS   
 • #519556 31/05/2019

  Tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã

  Hiện nay cán bộ xã phường thị trấn về hưu được hưởng mức trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BNV. Tuy nhiên, chính phủ đang chuẩn bị đưa ra quy định về tăng mức hưởng cho những đối tượng này theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo đó, mức huởng sẽ dự kiến từ ngày 01/07/2019 tăng lên theo khoản 1 Điều 2 dự thảo:

  "1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019:
   
  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019 x 1,0719
   
  ..."
   
  Theo đó, mức hưởng trợ cấp hằng tháng tăng thêm 7.19% (tỷ lệ nhân là 1.0719) so với mức hưởng tháng 6/2019, cụ thể như sau:

  - Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: tăng từ 1.974.000 đồng/tháng lên 2.116.000 đồng/tháng.

  - Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: tăng từ 1.910.000 đồng/tháng lên 2.047.300 đồng/tháng.

  - Đối với các chức danh còn lại tăng từ 1.768.000 đồng/tháng lên 1.895.100 đồng/tháng.

   

   

   
  1412 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TVPL_PTSP vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận