Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc có yếu tố nguy hiểm từ 01/3/2023

Chủ đề   RSS   
 • #596998 11/01/2023

  xuanuyenle
  Top 75
  Cao Đẳng

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (761)
  Số điểm: 30102
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 650 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc có yếu tố nguy hiểm từ 01/3/2023

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

  Yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc là gì?

  Căn cứ tại khoản 4 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 định nghĩa yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc như sau:

  Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động.

  Căn cứ tại khoản 5 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 định nghĩa yếu tố có hại tại nơi làm việc như sau:

  Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.

  Điều kiện được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc có yếu tố nguy hiểm, có hại

  Theo đó, quy định về điều kiện được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật là:

  Người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ hai điều kiện sau:

  - Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  - Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 01 trong 02 yếu tố sau đây:

  (1) Có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuân, quy chuân vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế.

  (2) Tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm” (số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động).

  Ngoài ra, việc xác định 02 yếu tố này phải được thực hiện bởi tổ chức đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

  Mức bồi dưỡng bằng hiện vật

  Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền theo 04  mức bồi dưỡng sau:

  - Mức 1: 13.000 đồng;

  - Mức 2: 20.000 đồng;

  - Mức 3: 26.000 đồng;

  - Mức 4: 32.000 đồng.

  Đối với người lao động đủ các điều kiện được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật, mức bồi dưỡng cụ thể theo từng nghề, công việc được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng như sau:

  - Làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng;

  - Làm việc dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng;

  - Đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

  Xem chi tiết tại Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/3/2023 và thay thế Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH.

   
  68 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận