Tặng Kỷ niệm chương cho người có công đóng góp với Bộ Nội vụ

Chủ đề   RSS   
 • #591144 19/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tặng Kỷ niệm chương cho người có công đóng góp với Bộ Nội vụ

  Đây là nội dung tại Thông tư 08/2022/TT-BNV, ngày 19/9/2022 về sửa đổi một số điều của Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
   
  tang-ky-niem-chuong-cho nguoi-dong-gop-bo-noi-vu
   
  Cụ thể, Thông tư có bổ sung đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương là công dân có công lao đóng góp chung cho Bộ Nội vụ được thực hiện như sau:
   
  1. Xét tặng kỷ niệm chương đối với cá nhân
   
  Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 08/2022/TT-BNV (bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 6 Thông tư 14/2019/TT-BNV như sau: 
   
  Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ hoặc một trong các ngành, lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ. 
   
  Bên cạnh đó còn bổ sung thêm các trường hợp khác theo quyết định của bộ trưởng Bộ Nội vụ.
   
  Ngoài ra, khoản 4 Điều 1 Thông tư 08/2022/TT-BNV còn sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư 14/2019/TT-BNV về tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương đối với điều kiện xét đối với công dân có đóng với vì sự nghiệp chung trong quá trình phát triển của Bộ Nội vụ như sau:
   
  Đối với các cá nhân.
   
  - Sáng kiến.
   
  - Giải pháp. 
   
  - Công trình khoa học.
   
  Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Nội vụ. 
   
  - Cá nhân hiến tặng tài liệu cho các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
   
  - Cá nhân có giúp đỡ, ủng hộ về tài chính hoặc vật chất.
   
  Cho sự phát triển của Bộ Nội vụ hoặc một trong các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ.
   
  2. Hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
   
  Căn cứ Điều 12 Thông tư 14/2019/TT-BNV (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 08/2022/TT-BNV) về hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương được thực hiện như sau:
   
  (1) Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
   
  - Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục I).
   
  - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV).
   
  - Bản khai thành tích và quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành (theo mẫu tại Phụ lục V).
   
  - Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư 14/2019/TT-BNV kèm theo bản sao Quyết định khen thưởng hoặc Bằng công nhận. 
   
  (2) Số lượng hồ sơ gửi về Bộ Nội vụ 
   
  Đối với Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”: 01 bộ. 
   
  Đối với Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”, “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”, “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”: 02 bộ. 
   
  (3) Quy trình thực hiện
   
  Hồ sơ đề nghị nghị khen thưởng gửi về Bộ Nội vụ, đồng thời gửi kèm hồ sơ điện tử (ở định dạng “.doc” hoặc “.docx” đối với Tờ trình, danh sách; ở định dạng “.pdf” đối với báo cáo thành tích và các hồ sơ khác có liên quan; trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước).
   
  Xem thêm Thông tư 08/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.
   
  184 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận