Tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất kịp thời

Chủ đề   RSS   
 • #592705 25/10/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74686
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất kịp thời

  Ngày 19/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10764/BTC-TCT về việc tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất. Trong đó, tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất kịp thời vào ngân sách nhà nước và xử lý vướng mắc thực tế quản lý thu tiền sử dụng đất ở một số địa phương.

  Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ (sau đây gọi là nghĩa vụ tài chính) do cơ quan thuế xác định.

  Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  Cơ quan thuế sẽ xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP và thông báo cho người sử dụng đất đúng thời hạn.

  Theo đó, Công văn 10764/BTC-TCT quy định hướng dẫn rõ việc thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp Sở Tài chính chậm chuyển thông tin về số tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp nhằm đảm bảo thu ngân sách kịp thời. Cụ thể:

  - Tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án đầu tư có phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp tại địa phương. Thực hiện ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án đã quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất của UBND cấp tỉnh.

  Trường hợp sau khi thông báo tiền sử dụng đất, cơ quan thuế nhận được văn bản xác nhận các khoản được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thì Cục Thuế căn cứ văn bản xác định số được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện điều chỉnh Thông báo thu và tiền chậm nộp (nếu có) để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

  - Tiếp tục giám sát, đôn đốc quản lý thu tiền sử dụng đất vào ngân sách và xử lý phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

  - Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Thuế khẩn trương báo cáo UBND cấp tỉnh đề có chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp kịp thời với cơ quan thuế trong quản lý thu ngân sách.

  Xem thêm Công văn 10764/BTC-TCT được ban hành ngày 19/10/2022.

   
  191 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (21/04/2023) ThanhLongLS (25/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596650   31/12/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất kịp thời

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Khoản thu tiền sử dụng đất là một khoản thu ngân sách của nhà nước đối với những đối tượng thuộc diện sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là một khoản thu ngân sách không hề nhỏ của nhà nước. Do đó, việc tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất là hết sức quan trọng, việc này nhằm thúc đầy quá trình thu ngân sách của nhà nước và đảm bảo không bị thất thu ngân sách từ nguồn thu sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |