Tăng cường công tác thanh tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #599375 28/02/2023

  Tăng cường công tác thanh tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng

  Ngày 24/02/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 109/QĐ-BXD năm 2023 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Theo Kế hoạch này, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể:
   
  (1) Tiếp tục thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng quy định tại Quyết định 284/QĐ-BXD năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.
   
  - Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hằng năm được duyệt và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
   
  (2) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị trực thuộc Bộ. Trọng tâm là công tác cán bộ; mua bán, chuyển nhượng đất đai, tài sản công; các dự án đầu tư, mua sắm từ tài sản nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
   
  - Đơn vị thực hiện: Đối với công tác kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo lĩnh vực được phân công. Đối với công tác thanh tra, Thanh tra Bộ chủ trì, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp.
   
  88 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599728   28/02/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 3272
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Tăng cường công tác thanh tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Liên quan đến công tác, thanh tra, xử lý tham nhũng thì bất cứ Bộ ngành nào cũng đều thực hiện nhưng vẫn đề sót lọt rất nhiều các trường hợp tham nhũng lớn. Thiết nghĩ, việc chúng ta cần làm bây giờ là phải có một cơ chế kiểm soát tham nhũng hợp lý chứ nếu như vẫn thực hiện thanh tra như mọi lần thì có thể kết quả vẫn như cũ vì các đối tượng tham nhũng hiện nay rất tinh vi và có nhiều hình thức tham nhũng khó đoán.

   
  Báo quản trị |