Tăng cường công tác quản lý và tổ chức các lễ hội trên cả nước

Chủ đề   RSS   
 • #605360 12/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức các lễ hội trên cả nước

  Ngày 12/9/2023 Bộ VHTTDL vừa có Công văn 3811/BVHTTDL-VHCS năm 2023 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
   
  Cụ thể, nhằm tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:
   
  tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-to-chuc-cac-le-hoi-tren-ca-nuoc
   
  (1) Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, điều hành về tổ chức, quản lý lễ hội
   
  Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội: Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
   
  - Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp.
   
  - Chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
   
  (2) Tổ chức lễ hội tránh phô trương, hình thức, lãng phí
   
  - Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp.
   
  - Chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
   
  (3) Rà soát các lễ hội lớn bảo an toàn về trật tự xã hội
   
  Rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn về trật tự xã hội, phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông, an toàn sông nước, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đối với một số lễ hội như: 
   
  - Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Đền Sóc (Hà Nội).
   
  - Lễ hội Đền Trần (Nam Định).
   
  - Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương).
   
  - Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh).
   
  - Lễ hội Vía Bà (Tây Ninh).
   
  - Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang).
   
  - Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ).
   
  - Lễ hội Chọi trâu; Lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc) 
   
  Thì cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án và tổ chức Lễ hội năm 2024 đảm bảo an toàn trật tự xã hội, văn minh, hiệu quả.
   
  (4) Hạn chế đốt đồ mã, vàng mã tại các lễ hội
   
  - Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội.
   
  - Về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh.
   
  - Về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.
   
  - Hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.
   
  (5) Tăng cường công tác thanh tra  trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội
   
  Thực hiện công tác tổng hợp, số hóa hoạt động lễ hội của địa phương nhằm đánh giá thực trạng lễ hội, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội.
   
  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội: 
   
  - Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi.
   
  - Hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.
   
  Xem thêm Công văn 3811/BVHTTDL-VHCS năm 2023 ban hành ngày 12/9/2023
   
  265 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận