Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #605658 25/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1991)
  Số điểm: 65146
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1703 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

  Ngày 22/8/2023 Bộ Công an có ban hành Công văn 2916/BCA-A05 năm 2023 về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   
  Cụ thể, vẫn còn xảy ra tình trạng lộ, mất, chuyển giao trái phép dữ liệu cá nhân; vẫn còn diễn ra tình trạng chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân, Bộ Công an yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân:
   
  tang-cuong-cong-tac-bao-ve-du-lieu-ca-nhan
   
  (1) Các nội dung bảo vệ dữ liệu cá nhân cần quan tâm
   
  Ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định đầy đủ các vấn đề liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
   
  - Nghị định đã xác lập quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu.
   
  - Quy định về quy trình, cách thức áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
   
  - Xác định cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   
  - Lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   
  - Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   
  - Thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
   
  Trên đây là những quy định quan trọng, thiết thực để hạn chế tình trạng chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.
   
  (2) Thực trạng triển khai Nghị định 13/2023/NĐ-CP từ ngày 01/7/2023 đến nay
   
  Tuy nhiên, kể từ khi Nghị định có hiệu lực (01/7/2023) đến nay, công tác triển khai Nghị định chưa được quan tâm đúng mức; nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chưa triển khai các nhiệm vụ được quy định trong Nghị định 13/2023/NĐ-CP, để xảy ra tình trạng lộ, mất, chuyển giao trái phép dữ liệu cá nhân; vẫn còn diễn ra tình trạng chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân.
   
  (3) 06 nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân
   
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương khẩn trương triển khai một số nội dung sau đây:
   
  - Nghiên cứu, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó chú trọng tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ cán bộ, công nhân viên về quyền và nghĩa vụ, xác định trách nhiệm cần triển khai thực hiện, bảo đảm về tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật.
   
  - Chỉ đạo các đơn vị có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân tiến hành rà soát tổng thể, phân loại dữ liệu cá nhân đã thu thập, đang xử lý, từ đó xác định trách nhiệm bảo vệ tương ứng với từng loại dữ liệu cá nhân theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP .
   
  - Rà soát, đánh giá quy trình thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân, đề xuất ban hành các biện pháp quản lý phù hợp với quy mô, mức độ xử lý dữ liệu cá nhân của cơ quan, đơn vị mình; xử lý nghiêm các hành vi chuyển giao dữ liệu cá nhân trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân nếu phát hiện.
   
  - Chỉ định bộ phận có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ định nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm và trao đổi 01 bản chính văn bản nêu trên về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   
  - Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
   
  - Lập hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài và gửi Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân theo 03 hình thức: trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trực tiếp tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an hoặc theo đường bưu chính sau 60 ngày kể từ ngày xử lý dữ liệu cá nhân hoặc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
   
  Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Công an các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường triển khai đấu tranh với hoạt động chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
   
  Xem thêm Công văn 2916/BCA-A05 năm 2023 ban hành ngày 22/8/2023.
   
  316 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận