Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 2023

Chủ đề   RSS   
 • #603446 22/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1359 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 2023

  Ngày 22/6/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2311/LĐTBXH-TCGDNN về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ trong GDNN năm 2023.

  Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

  - Tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh các cấp trình độ trong giáo dục nghề nghiệp bằng nhiều hình thức để tiếp cận, cung cấp đầy đủ thông tin đến mọi đối tượng người học; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tuyến sinh; xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp.

  - Tăng cường tuyển sinh, tổ chức đào tạo các chương trình chất lượng cao, đào tạo thường xuyên, chú trọng đào tạo, đào tạo lại cho người lao động khu vực miền núi, biên giới, hải đảo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động có kỹ năng, có tay nghề của doanh nghiệp và thị trường lao động.

  - Phối hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu về tuyển sinh, tốt nghiệp các bậc học trung học cơ sở, trung học phổ thông đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khai thác và phối hợp trong công tác phân luồng, hướng nghiệp và tuyển sinh, đào tạo.

  - Tăng cường chỉ đạo việc tổ chức giảng dạy khối lượng văn hóa trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Kịp thời thông tin, báo cáo về những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện.

  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cập nhật thông tin trên phần mềm cơ sở dữ liệu tại địa chỉ: http://csdl.gdnn.gov.vn theo hướng dẫn tại Công văn 2746/TCGDNN-VP ngày 12/12/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; báo cáo định kỳ kết quả tuyển sinh theo quy định tại Thông tư 05/2021/TT- BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Xem chi tiết tại Công văn 2311/LĐTBXH-TCGDNN ngày 22/6/2023.

  Xem và tải Công văn 2311/LĐTBXH-TCGDNN

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/22/cong-van-2311-ldtbxh-tcgdnn-2023-chi-dao-tuyen-sinh-dao-tao-cac-trinh-do-gdnn.pdf

   
  252 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận