Tăng 7,19% mức hưởng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2019

Chủ đề   RSS   
 • #511943 10/01/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Tăng 7,19% mức hưởng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2019

  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

  Là nội dung được chính phủ đang dự thảo nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

  Theo đó,

  Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng sau:

  - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CPNghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định  130/CPQuyết định số 111-HĐBT trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định s142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.   

  - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  Xem chi tiết tại file đính kèm:

   
  2192 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận