TANDTC ban hành danh mục phần mềm ứng dụng năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612461 07/06/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (624)
  Số điểm: 10713
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  TANDTC ban hành danh mục phần mềm ứng dụng năm 2024

  Quyết định 134/QĐ-TANDTC được chánh án TANDTC ban hành ngày 03/6/2024 đã có quy định danh mục các phần mềm ứng dụng của Tòa án nhân dân. Cụ thể sau đây.

  TANDTC ban hành danh mục phần mềm ứng dụng năm 2024

  Theo Điều 3 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ thống Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 134/QĐ-TANDTC năm 2024, quy định danh mục phần mềm ứng dụng của Tòa án nhân dân bao gồm:

  - Phần mềm công khai các hoạt động của Tòa án nhân dân, gồm: 

  Hệ thống Cổng Thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử.

  - Các phần mềm ứng dụng phục vụ quản trị nội bộ Tòa án nhân dân, gồm:

  + Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân (Phần mềm quản lý nhân sự);

  + Phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân (Phần mềm giám sát hoạt động Tòa án);

  + Phần mềm thống kê các loại án;

  + Phần mềm công bố bản án, quyết định của Tòa án;

  + Phần mềm trợ lý ảo Tòa án;

  + Phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành;

  + Phần mềm quản lý công tác thi đua - khen thưởng;

  + Phần mềm số hoá một số tài liệu trong hồ sơ án (Phần mềm Số hóa hồ sơ);

  + Phần mềm thư điện tử;

  + Phần mềm hội nghị truyền hình trực tuyến Tòa án nhân dân;

  + Phần mềm quản lý công sản;

  + Phần mềm kế toán.

  - Phần mềm cung cấp dịch vụ tư pháp công trực tuyến của Tòa án, gồm:

  + Dịch vụ gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử;

  +Dịch vụ đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án;

  + Dịch vụ thu, nộp tạm ứng án phí trực tuyến;

  + Dịch vụ tra cứu Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

  + Dịch vụ tra cứu bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

  - Các phần mềm khác do Tòa án nhân dân tối cao đầu tư, xây dựng, cung cấp hoặc do các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước tài trợ, xây dựng, bàn giao cho Tòa án nhân dân tối cao quản lý, sử dụng.

  Như vậy, năm 2024 TAND sẽ có các ứng dụng, phần mềm công khai mà người dân có thể truy cập là Hệ thống Cổng Thông tin điện tử TAND, các Trang thông tin điện tử TAND, các phần mềm dịch vụ gửi nhận văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử, đăng ký cấp sao bản án, hồ sơ vụ án, thu nộp tạm ứng án phí, tra cứu nghị quyết HĐTP TANDTC, tra cứu bản án của TAND.

  Những bản án, quyết định nào của TAND sẽ được công bố?

  Theo Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định những bản án, quyết định sau đây sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

  - Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

  - Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm giải quyết việc dân sự.

  - Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

  - Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  Những bản án, quyết định nào của TAND sẽ không được công bố?

  Theo Điều 4 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định những bản án, quyết định sau đây sẽ không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án:

  - Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín.

  - Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  + Có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật;

  + Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư;

  + Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi;

  + Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP này.

  - Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

  Như vậy, Tòa án sẽ chỉ công bố những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, không phải mọi phiên toà Công khai đều được công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án mà nếu thuộc vào các trường hợp như đã trình bày ở trên thì sẽ không công bố.

   
  21 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận