Tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #605590 22/09/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1104)
  Số điểm: 8100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế?

  Tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế?

  Có thể thấy trong quá trình hoạt động đối với hộ kinh doanh vì nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động sản xuất và  trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định vậy vấn đề đặt ra là khi tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (32).png

  Căn cứ Khoản 2 Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

  - Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

  - Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.

  Quy định về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo quy định hiện nay?

  Căn cứ Điều 92  Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau:

  - Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

  + Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

  + Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

  + Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  - Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

  Ngừng hoạt động kinh doanh trong bao lâu sẽ bị thu hồi  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

  Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 93  Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  - Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

  + Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

  + Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

  + Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

  + Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

  + Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

  + Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

  Do đó, trong trường hợp trên thì ngoài việc thông báo với cơ quan thuế thì phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh, vì theo nguyên khi tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên phải thông báo các cơ quan trên và khi ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế sẽ bị thu hồi theo quy định.

   

   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận