Tạm ngừng kinh doanh không trọn năm có phải nộp báo cáo tài chính?

Chủ đề   RSS   
 • #583310 30/04/2022

  Tạm ngừng kinh doanh không trọn năm có phải nộp báo cáo tài chính?


  Trong giai đoạn vừa qua vì đại dịch Covid dẫn đến tình hình kinh tế khó khăn làm cho nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng khẩn cấp về hiệu quả kinh doanh dẫn tới quyết định tạm ngừng kinh doanh. Vậy khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có phải nộp Báo cáo tài chính hay không?

  Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

  "Điều 4. Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
  Người nộp thuế thực hiện thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:
  ...
  2. Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:
  a) Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.
  b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính."
  Đồng thời, tại Luật quản lý thuế 2019 có quy định như sau:
  "Điều 43. Hồ sơ khai thuế
  ...
  3. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:
  ...
  b) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế."
  Như vậy, theo quy định trên trong trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Theo quy định thì hồ sơ khai quyết toán thuế sẽ bao gồm cả báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp báo cáo tài chính.
   
  5119 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583436   30/04/2022

  Tạm ngừng kinh doanh không trọn năm có phải nộp báo cáo tài chính?

  Dựa trên quy định trên thì có thể hiểu:
  - Nếu năm đó tạm ngừng kinh doanh cả năm thì không phải nộp báo cáo tài chính.
  - Tạm ngừng kinh doanh không hết cả năm thì vẫn phải nộp báo cáo tài chính.
  Quy định này cũng dễ hiểu vì trường hợp trong năm có tạm ngừng hoạt động một thời gian nhưng thời gian còn lại có phát sinh hoạt động kinh doanh, doanh thu thì tất nhiên vẫn phải nộp báo cáo tài chính để nhà nước kiểm soát các nghĩa vụ về thuế.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Khoa3321 vì bài viết hữu ích
  hoanglongphatna1@gmail.com (09/12/2023)