Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không ?

Chủ đề   RSS   
 • #552568 24/07/2020

  Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không ?

  Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp giúp doanh nghiệp giảm tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong việc tiếp cận nguồn vốn và hưởng chính sách ưu đãi từ Nhà nước. Nhưng khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn không ?

  Theo  Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014, có 2 trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

  1. Doanh nghiệp tự tạm ngừng kinh doanh và phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh

  2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

  Khoản 3 Điều 200 có quy định rõ trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

  Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC có quy định trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định.

  Quy định này có nghĩa là trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phát sinh hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ nào. Vậy nên, khi doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn thì phải thông báo lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp và thực hiện kê khai thuế.

   
  4536 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553084   28/07/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn!

  Mình bổ sung thêm trường hợp không phát sinh doanh thu, thì Doanh nghiệp có phải thực hiện Nộp tờ khai thuế GTGT không?

  Căn cứ theo quy định Theo khoản 1, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

  Trong kỳ khai thuế, nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí, tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT (Xuất tờ khai trắng ra nộp).

  Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

   

   
  Báo quản trị |