Tạm ngừng kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #593851 13/11/2022

  Tạm ngừng kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

  Trong quá trình doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đang tạm ngừng kinh doanh phát sinh những vấn đề cần có hóa đơn điện tử. Vậy doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh có thể sử dụng hóa đơn điện tử hay không?
   
  Theo Điểm c, Điểm g Khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về ngừng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
   
  1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:
   
  c) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
   
  g) Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
   
  Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế theo quy định thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.
   
  Theo đó, trường hợp tạm ngừng kinh doanh là trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định này quy định như sau:
   
  4. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.
   
  Theo quy định trên, đối với  các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh mà cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh.
   
  Như vậy, trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử nếu thuộc trường hợp quy định trên.
   
  880 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023) ThanhLongLS (14/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594109   23/11/2022

  Tạm ngừng kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên theo mình thì tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý Thuế quy định rõ: 

  “Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.”

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2022)
 • #594837   30/11/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Tạm ngừng kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Việc sử dụng hoá đơn điện tử nhằm mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh, vậy nên trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, chủ thể kinh doanh cũng phải ngừng sử dụng hoá đơn điện tử, để tránh sử không thống nhất chứng từ, căn cứ tính thuế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #594860   30/11/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Tạm ngừng kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử nếu như doanh nghiệp cần hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Những doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh nên biết đến điều này, bài viết rất hữu ích mong tương lai có thể nhận thêm nhiều bài viết từ tác giả.

   
  Báo quản trị |  
 • #594867   30/11/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Tạm ngừng kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Như vậy, khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thông báo về tạm ngừng cho Phòng Đăng ký kinh doanh và kể từ thời điểm đó sẽ không được sử dụng hóa đơn điện tử, trừ trường hợp xuất để hoàn thành các giao dịch đã xác lập trước khi tạm ngừng kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #599269   27/02/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Tạm ngừng kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ tác giả về vấn đề này, bài viết rất hữu ích và đúng trọng tâm, cung cấp các thông tin pháp lý chính xác và ngắn gọn cho người đọc. Mong tương lai có thể đọc nhiều thêm những chia sẻ pháp lý từ tác giả.

   
  Báo quản trị |