Tạm hoãn hợp đồng với người lao động mang thai

Chủ đề   RSS   
 • #575970 30/09/2021

  Tạm hoãn hợp đồng với người lao động mang thai

  Người lao động đang mang thai được 8 tháng mà bị tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid từ ngày 01/09. Vậy người lao động có được đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm để được đóng tiếp và tham gia bảo hiểm xã hội liên tục để sau này được hưởng chế độ thai sản không?

   
  226 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575978   30/09/2021

  Tạm hoãn hợp đồng với người lao động mang thai

  Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014

  Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Lao động nữ mang thai;

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  ...

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Hiện tại, lao động nữ đang mang thai tháng thứ 8, theo tình hình hiện tại có thể lao động nữ này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

   Ví dụ: Dự kiến sinh tháng 10/2021 thì từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021 đóng đủ 06 tháng là đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

  NHƯ VẬY, hiện tại nếu tạm hoãn hợp đồng lao động thì KHÔNG thể tự đóng trực tiếp tại cơ quan BHXH, vì đây là diện tham gia BHXH bắt buộc đóng theo diện công ty và người lao động cùng đóng. Công ty cần kiểm tra lại cho người lao động về thời gian đã tham gia BHXH đến ngày dự kiến sinh con để xác định đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chưa?

   
  Báo quản trị |