Tại sao Luật hết hiệu lực nhưng Nghị định căn cứ Luật đó vẫn còn hiệu lực

Chủ đề   RSS   
 • #576029 30/09/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Tại sao Luật hết hiệu lực nhưng Nghị định căn cứ Luật đó vẫn còn hiệu lực

   
  "Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
   
  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:
   
  1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.
   
  2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.
   
  3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực."
   
  Khi nào Nghị định ghi rõ là quy định chi tiết thi hành Luật thì khi Luật hết hiệu lực Nghị định định mới hết hiệu lực theo. Còn quan hệ căn cứ không làm hết hiệu lực kéo theo.
   
   
  328 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận