Tại sao chi phí lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được đưa vào chi phí hợp lý?

Chủ đề   RSS   
 • #595039 30/11/2022

  mn24.alone

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/10/2022
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 360
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Tại sao chi phí lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được đưa vào chi phí hợp lý?

  Cho tôi hỏi: Tại sao chi phí lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được đưa vào chi phí hợp lý?

   
  471 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mn24.alone vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595044   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 4101
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Tại sao chi phí lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được đưa vào chi phí hợp lý?

  Căn cứ Điều 85 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:
  "Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  2. Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  ..."

  Căn cứ Điều 79 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:
  "Điều 79. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  ..."

  Căn cứ điểm d khoản 2.4 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:
  "Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
  ...
  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
  ...
  2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
  ...
  d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
  ..."

  =>> Trước hết bạn phải hiểu rõ cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chia thành 2 trường hợp:
  - Trường hợp công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu thì đối với tiền lương và tiền công của Giám đốc công ty TNHH MTV vẫn được được vào chi phí tiền lương tiền công.
  - Trường hợp công ty TNHH MTV do cá nhân là chủ sở hữu và chủ sở hữu này là chủ tịch công ty kiêm luôn giám đốc công ty thì phần chi phí tiền lương của giám đốc không được đưa vào chi phí hợp lý. 
  Nhưng nếu chủ sở hữu công ty thuê người khác làm giám đốc thì chi phí tiền lương của giám đốc trong trường hợp này vẫn được đưa vào chi phí.
  =>> Như vậy, chỉ trong trường hợp công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu và chủ sở hữu này vừa là chủ tịch công ty kiêm luôn giám đốc thì chi phí tiền lương đối với giám đốc mới không được đưa vào chi phí hợp lý đối với tiền lương, tiền công.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)