Tài sản đồng sở hữu từ nhận thừa kế định đoạt được giải quyết thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606369 25/10/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 4784
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Tài sản đồng sở hữu từ nhận thừa kế định đoạt được giải quyết thế nào?

  Tài sản đồng sở hữu đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống luật pháp, và Bộ luật Dân sự 2015 đã đưa ra các quy định chi tiết để điều chỉnh khía cạnh này.
   
  Vậy tài sản đồng sở hữu từ nhận thừa kế định đoạt được giải quyết thế nào? 
   
  Tài sản đồng sở hữu là gì?
   
  Tài sản đồng sở hữu là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực luật pháp, điều mà Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định rõ ràng. Đây là loại tài sản mà nhiều người sở hữu cùng một lúc và chia sẻ quyền sở hữu đối với tài sản đó. Quy định này giúp xác định các quyền và trách nhiệm của các chủ sở hữu trong trường hợp tài sản được sở hữu chung.
   
  Theo Điều 207 của Bộ luật Dân sự, sở hữu chung có hai loại chính: sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.
   
  Sở hữu chung là trường hợp khi nhiều chủ thể cùng sở hữu tài sản một cách đồng thời. Điều này có nghĩa là mỗi chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản đó và chịu trách nhiệm đối với nó.
   
  Sở hữu chung theo phần là một dạng khác của sở hữu chung. Trong trường hợp này, mỗi chủ sở hữu chỉ sở hữu một phần cụ thể của tài sản đồng sở hữu và các quyền liên quan đến phần đó. Các chủ sở hữu chung theo phần có quyền sử dụng và quản lý tài sản tương ứng với phần quyền sở hữu của họ. Tuy nhiên, có thể có các thỏa thuận khác nhau giữa các chủ sở hữu để quy định quyền và trách nhiệm của họ đối với tài sản chung.
   
  Nhờ vào các quy định này, sở hữu chung trở nên rõ ràng và có sự điều chỉnh trong trường hợp có nhiều người cùng sở hữu một tài sản. Điều này giúp ngăn ngừa xung đột và đảm bảo rằng mọi chủ sở hữu đều biết mình có quyền gì và nghĩa vụ gì đối với tài sản đồng sở hữu.
   
  Tài sản đồng sở hữu từ nhận thừa kế định đoạt được giải quyết như thế nào?
   
  Tài sản đồng sở hữu từ thừa kế là một loại tài sản đặc biệt, xuất phát từ quá trình thừa kế khi có hai hoặc nhiều cá nhân cùng sở hữu nó. Loại tài sản này có nguồn gốc trong các hoạt động thừa kế, trong đó người sở hữu đón nhận di sản từ người thừa kế và sau đó tiến hành phân chia nó.
   
  Đối với tài sản đồng sở hữu từ nhận thừa kế, các cá nhân có thể hướng đến việc định đoạt giải quyết như sau:
   
  – Tài sản đồng sở hữu từ nhận thừa kế là tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của các cá nhân liên quan. Vậy nên, khi là đối tượng được hưởng tài sản thừa kế chung với các chủ thế khác, mỗi cá nhân sẽ có quyền và lợi ích ngang nhau đối với phần tài sản này. Do đó, các cá nhân này có quyền sử dụng, sở hữu và quản lý tài sản có được từ thừa kế. Trong trường hợp thực hiện bất kỳ các giao dịch nào liên quan đến tài sản đồng sở hữu này, các chủ thể đồng sở hữu đều có quyền đưa ra ý kiến, quyết định định đoạt, giải quyết đối với tài sản.
   
  – Việc định đoạt tài sản đồng sở hữu từ thừa kế dựa trên sự lựa chọn, ý chí tự nguyện của các cá nhân. Tức việc định đoạt này được giải quyết, thực hiện dựa trên sự thống nhất thỏa thuận  giữa các chủ thể liên quan với nhau.
   
  – Tài sản đồng sở hữu có thể được các cá nhân định đoạt, giải quyết bằng cách thỏa thuận phân chia thành những phần mục ngang bằng về giá trị, lợi ích với nhau. 
   
  – Đối với tài sản sở hữu là tiền mặt, vật có giá (không phải nhà đất), các chủ thể đồng sở hữu có thể hướng tới việc định giá phân chia thành tiền mặt, chia đều cho các bên.
   
  – Ngoài ra, các bên đồng sở hữu còn có thể định đoạt tài sản từ thừa kế bằng cách đồng nhất đứng tên đồng sở hữu với tài sản, cùng sử dụng, sở hữu tài sản đó trên diện đồng nhất.
   
  230 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  admin (16/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận