Tài sản bị đánh rơi, bỏ quên thuộc về ai?

Chủ đề   RSS   
 • #576039 30/09/2021

  anhdaong

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/05/2021
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 444
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Tài sản bị đánh rơi, bỏ quên thuộc về ai?

  Tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là tài sản có chủ sở hữu, nhưng vì lý do nào đó mà nó không còn nằm trong sự kiểm soát của chủ sở hữu. Đây là trường hợp rất quen thuộc đối với nhiều người, nhưng nếu bạn phát hiện tài sản không thuộc sở hữu của mình thì bạn nên xử lý ra sao, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây nhé.

   Điều 230 Bộ luật dân sự 2015 đã có quy định cụ thể về việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên như sau:

  - Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

  Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

  -Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

  +Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

  +Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

  Do đó, khi bạn nhặt được tài sản không thuộc sở hữu của mình, nên căn cứ vào những hướng dẫn trên để có cách xử trí tốt nhất, đảm bảo tài sản được trả lại đúng với chủ sở hữu ban đầu. 

   
  918 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận