Tai nạn lao động do lỗi của người lao động được xác định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #540083 29/02/2020

  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (889)
  Số điểm: 6099
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 112 lần


  Tai nạn lao động do lỗi của người lao động được xác định như thế nào?

  Tai nạn lao động là điều không ai mong muốn sẽ xảy ra bởi vì hậu quả nó mang đến nặng nề cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Nhằm bảo vệ cho người lao động, Bộ luật Lao động 2012, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định khá cụ thể về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp này.

  Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động được quy định tại Điều 38 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, cụ thể người sử dụng lao động phải thực hiện theo quy định này không phân biệt nguyên nhân do lỗi của người lao động hay không (chỉ trừ việc trợ cấp quy định tại Khoản 4 Điều 38).

  Cụ thể trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

  Khoản 4, Điều 38 Luật quy định như sau:

  "4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

  a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

  b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;"

  Như vậy trong trường hợp nào có thể xác định đây là lỗi của người lao động để giảm mức trợ cấp của người sử dụng lao động?

  Mình chưa thấy có quy định nào xác định cụ thể như thế nào là lỗi của người lao động. Hiện nay, việc xác định lỗi của người lao động sẽ dựa trên việc họ không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo luật định hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật (ví dụ như không tuân thủ luật an toàn giao thông dẫn đến tai nạn,...)

  Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về nghĩa vụ của người lao động như sau:

  "2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây:

  a) Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

  ..."
  Theo đó, nếu người lao động không chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn hoặc vi phạm luật giao thông dẫn đến tai nạn thì đây được xem là lỗi của người lao động.

   

   
  4489 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận