Tài liệu giảng dạy có thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #613099 21/06/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tài liệu giảng dạy có thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả hay không?

  Tài liệu giảng dạy được bảo hộ quyền tác giả hay không? Lưu ý khi khai thác quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, không nhằm mục đích thương mại?

  Tài liệu giảng dạy có thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả hay không?

  Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP thì giáo trình là tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu chính có nội dung phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng được người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp duyệt, lựa chọn hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

  Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 và bị thay thế bởi điểm a khoản 82 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022) cũng đề cập tài liệu giảng dạy là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

  Như vậy, tài liệu giảng dạy là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả nếu:

  - Có nội dung phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

  - Được người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp duyệt, lựa chọn hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

  huong-dan-nop-thue-1

  Lưu ý khi khai thác quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, không nhằm mục đích thương mại?

  Theo Điều 36 Nghị định 17/2023/NĐ-CP thì khi khai thác quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, không nhằm mục đích thương mại cần lưu ý:

  Tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu dịch sang tiếng Việt tác phẩm đã được phân phối hoặc truyền đạt đến công chúng một cách hợp pháp để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại phải nộp hồ sơ bao gồm tờ khai đề nghị chấp thuận việc dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy không nhằm mục đích thương mại trực tiếp đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo các bằng chứng về việc tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trước đó đã xin phép chủ sở hữu quyền tác giả về việc dịch tác phẩm sang tiếng Việt nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối hoặc không thể đạt được thỏa thuận hoặc bằng mọi biện pháp không thể tìm thấy chủ sở hữu quyền tác giả và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  - Chủ sở hữu quyền tác giả đã không dịch hoặc không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dịch tác phẩm sang tiếng Việt để xuất bản trong vòng 3 năm sau lần xuất bản đầu tiên của tác phẩm;

  - Chủ sở hữu quyền tác giả đã xuất bản bản dịch tiếng Việt nhưng sau 3 năm kể từ lần xuất bản cuối cùng của bản dịch, không còn ấn bản nào trên thị trường.

  * Về thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận việc dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại bao gồm:

  - Tờ khai đề nghị chấp thuận việc dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại;

  - Kế hoạch sử dụng;

  - Tài liệu chứng minh đã nỗ lực xin phép chủ sở hữu quyền tác giả về việc dịch tác phẩm sang tiếng Việt nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối hoặc không thể đạt được thỏa thuận hoặc đã nỗ lực tìm kiếm chủ sở hữu quyền tác giả;

  - Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này;

  - Bản sao chứng từ nộp chi phí thực hiện chấp thuận việc dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại (trường hợp nộp chi phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản);

  - Văn bản ủy quyền (có công chứng, chứng thực hoặc hợp pháp hóa lãnh sự) trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua ủy quyền.

  Tóm lại, tài liệu giảng dạy thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

   
  22 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận