Tài liệu để xác định tư cách nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #599621 28/02/2023

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 5096
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Tài liệu để xác định tư cách nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp

  Nhà đầu tư được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán nêu tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

  Theo đó, căn cứ Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được xác định thông qua các tài liệu sau:

  1. Đối với tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán

  Đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế v,v; tài liệu để xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là một trong các giấy tờ sau:

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Giấy phép thành lập và hoạt động.

  - Giấy tờ tương đương Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động.

  2. Đối với công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch

  - Đối với các công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.

  - Đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.

  3. Đối với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

  - Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

  - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.

  4. Đối với cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng

  - Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

  - Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

  5. Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng

  - Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

  - Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

  Như vậy, có thể thông qua những tài liệu trên để xác định tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

   
  232 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599874   01/03/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Tài liệu để xác định tư cách nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỉ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại...

   
   
  Báo quản trị |