Tài liệu của VKSNDTC về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD

Chủ đề   RSS   
 • #486150 02/03/2018

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (472)
  Số điểm: 15719
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 653 lần
  SMod

  Tài liệu của VKSNDTC về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD

  Ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 42/2017). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong 05 năm (từ ngày 15/8/2017 đến ngày 14/8/2022), gồm 19 điều, quy định một số chính sách đặc thù về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của TCTD (VAMC).
   
  Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017:
   
  * Thủ tướng Chính phủ đã ban hành:
   
  - Chỉ thị số 32/CT- TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội;
  - Công văn số 992/TTg - KTTH ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ gửi TANDTC và VKSNDTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017;
  - Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”;
   
  * Ngân hàng NNVN đã ban hành:
  - Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ;
  - Quyết định số 1403/QĐ - NHNN ngày 05/7/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN.
  - Quyết định số 1533/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 ban hành Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”.
   
  * TANDTC đã ban hành văn bản số 152/TANDTC – PC ngày 19/7/2017 về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.
  Sau đây là một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 42/2017/QH14 và những vấn đề cần chú ý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân:
   
  >>> Xem chi tiết trong file đính kèm

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  4327 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận