Tài liệu của VKSNDTC về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD

Chủ đề   RSS   
 • #486147 02/03/2018

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (471)
  Số điểm: 15669
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 652 lần
  SMod

  Tài liệu của VKSNDTC về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD

  Ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 42/2017). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong 05 năm (từ ngày 15/8/2017 đến ngày 14/8/2022), gồm 19 điều, quy định một số chính sách đặc thù về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của TCTD (VAMC).
   
  Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017:
   
  * Thủ tướng Chính phủ đã ban hành:
   
  - Chỉ thị số 32/CT- TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội;
  - Công văn số 992/TTg - KTTH ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ gửi TANDTC và VKSNDTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017;
  - Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”;
   
  * Ngân hàng NNVN đã ban hành:
  - Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ;
  - Quyết định số 1403/QĐ - NHNN ngày 05/7/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN.
  - Quyết định số 1533/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 ban hành Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”.
   
  * TANDTC đã ban hành văn bản số 152/TANDTC – PC ngày 19/7/2017 về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.
  Sau đây là một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 42/2017/QH14 và những vấn đề cần chú ý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân:
   
  >>> Xem chi tiết trong file đính kèm

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  5696 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  Tranhoan0702 (04/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #486148   02/03/2018

  BachHoLS
  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (471)
  Số điểm: 15669
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 652 lần
  SMod

  Tài liệu của VKSNDTC về giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự

  Qua hơn bốn năm triển khai thực hiện trong lĩnh vực dân sự và gần một năm trong lĩnh vực HC-KDTM-LĐ, nhìn chung Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, bám sát nội dung hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Lãnh đạo Viện kiểm sát các địa phương quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp Kiểm sát, giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; một số địa phương căn cứ vào biên chế cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức cho Kiểm sát viên, công chức tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; sáng tạo các hình thức tổ chức, quan tâm đầu tư kinh phí cho việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Kiểm sát viên, công chức quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát và tích cực triển khai tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm có hiệu quả.

  >>> Xem trong file đính kèm nhé

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  Tranhoan0702 (04/03/2018)