Tài khoản vốn của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp

Chủ đề   RSS   
 • #533975 30/11/2019

  tathanhhungtathanhhung

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/11/2019
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tài khoản vốn của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp

  Mình xin hỏi vấn đề sau: Công ty mình từ công ty TNHH MTV muốn chuyển sang công ty cổ phẩn người góp vốn là người nước ngoài thì có cần phải mở tài khoản vốn để chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vô tài khoản vốn và thuộc sở hữu của Công ty không? Và khi mở tài khoản vốn thì số tiền đó có cần tương đương với số tiền trong khoản thông báo đầu tư không ? 

   
  688 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathanhhungtathanhhung vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534030   30/11/2019

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Căn cứ Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  Điều 4. Nguyên tắc chung

  ...

  2. Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.  

  ...

  Điều 5. Góp vốn đầu tư

  1. Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư, 

  ...

  Điều 6. Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

  1. Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này. 

  Chưa rõ người nước ngoài bên anh là chủ sở hữu công ty TNHH hiện tại, hay sau khi chuyển đổi loại hình mới trở thành cổ đông?

  Nếu là chủ sở hữu hiện tại thì lúc góp vốn thành lập đã có sẵn tài khoản đầu tư thì vấn tiếp tục sử dụng, còn nếu là cổ đông mới (sau khi chuyển đổi loại hình) thì phải có tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

  Đối với người nước ngoài không góp đủ vốn, cũng giống như cổ đông Việt Nam sẽ phát sinh hệ quả theo Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

  1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

  ...

  3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

  b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

  c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

  d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này. 

   

   
  Báo quản trị |