Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 khác nhau như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #598214 31/01/2023

  Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 khác nhau như thế nào?

  Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 khác nhau như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

  Căn cứ theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì danh mục thông tin thể hiện và giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

  Đối với thông tin thể hiện trên tài khoản ở mức độ 1 bao gồm:

  1/ Số định danh cá nhân;

  2/ Họ, chữ đệm và tên;

  3/ Ngày, tháng, năm sinh;

  4/ Giới tính.

  5/ Đối với sinh trắc học sẽ chỉ có ảnh chân dung.

  Đối với thông tin thể hiện trên tài khoản ở mức độ 2 bao gồm giống mức độ 1 Tuy nhiên đối với sinh trắc học sẽ tích hợp thêm vân tay.

  Giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử mức độ 1 sẽ có thể đáp ứng các yêu cầu phải chứng minh chủ thể danh tính điện tử trong các hoạt động, giao dịch online.

  Còn đối với giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử mức độ 2, ngoài giống với mức độ 1 còn có giá trị cung cấp thông tin, tương đương với việc xuất trình các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

  Như vậy người đăng ký tài khoản định danh có thể lựa chọn đăng ký mức độ 1 hoặc 2 phù hợp với mục đích, nhu cầu của bản thân nhé.

   
  166 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận