• Mua nhà bị kiện

    Tôi có mua 1 căn nhà. Nhưng có nhờ bạn đến cọc tiền 40tr lấy tên tôi bạn ký giấy cọc. Đến lúc giao tiền giao nhà tôi đứng ra giao nhận giấy tờ tên tôi hợp pháp, đã làm hộ khẩu tên tôi. Nay bạn tôi kiện nhà đó của bạn tiền bạn cho mượn để mua mà không có giấy tờ làm chứng gì cả. Kiện tôi lấy lòng tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giờ tôi không biết làm ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Nguyennamtl2 | Ngày: 11/02/2018