Tác phẩm phái sinh là như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #588114 25/07/2022

  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (211)
  Số điểm: 1365
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Tác phẩm phái sinh là như thế nào?

  Theo  quy định mới của  Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023:

  Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác.

  Từ định nghĩa này có thể phân loại tác phẩm phái sinh thành: tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên, tác phẩm biên soạn, tác phẩm chú giải, tác phẩm tuyển chọn, tác phẩm chuyển thể nhạc và tác phẩm chuyển thể khác. Cụ thể:

  – Tác phẩm dịch: là tác phẩm chuyển tải trung thực nội dung của một tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

  – Tác phẩm phóng tác: là tác phẩm phỏng theo một tác phẩm đã có nhưng có sự sáng tạo về nội dung, tư tưởng… làm cho nó mang sắc thái hoàn toàn mới.

  – Tác phẩm cải biên: là tác phẩm có sự thay đổi về hình thức diễn đạt so với tác phẩm gốc.

  – Tác phẩm chuyển thể nhạc và tác phẩm chuyển thể khác: là tác phẩm được sáng tạo trên nội dung tác phẩm gốc nhưng có sự thay đổi về loại hình âm nhạc hoặc một loại hình nghệ thuật khác như phim ảnh, kịch…

  – Tác phẩm biên soạn: là tác phẩm được tạo ra trên cơ sở thu thập, chọn lọc nhiều tài liệu sau đó tự biên tập, viết lại theo một tiêu chí nhất định.

  – Tác phẩm chú giải: là tác phẩm giải thích, làm rõ nghĩa một số nội dung trong tác phẩm khác.

  – Tác phẩm tuyển chọn: là tác phẩm chọn lọc một số tác phẩm trong nhiều tác phẩm cùng loại theo một số tiêu chí nhất định.

   
  199 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leehuy97 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588118   25/07/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Tác phẩm phái sinh là như thế nào?

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Ngoài ra, mình cũng muốn bổ sung thêm thông tin sau đây:

  Căn cứ khoản 2 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009) quy định tác phẩm phái sinh cũng được bảo hộ quyền tác giả nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhhong58 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)
 • #588144   25/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Tác phẩm phái sinh là như thế nào?

  Tác phẩm phái sinh là một tác phẩm sáng tạo từ tác phẩm gốc nên để được bảo hộ một cách độc lập, phải thể hiện được sự sáng tạo mới mẻ mang dấu ấn tác giả của nó nhưng đồng thời phải đảm bảo không xâm phạm tới quyền tài sản của tác giả tạo ra tác phẩm gốc và không trái với thuần phong mỹ tục. Do vậy, tác phẩm phái sinh muốn được bảo hộ một cách độc lập thì nó phải thể hiện được sự sáng tạo nhất định về hình thức thể hiện nội dung, ý nghĩa, giai điệu…dựa trên tác phẩm gốc và mang dấu ấn mới mẻ của tác giả tác phẩm phái sinh.
   
  Báo quản trị |  
 • #588233   26/07/2022

  Tác phẩm phái sinh là như thế nào?

  Cảm ơn những thông tin bài viết của bạn. Tác phẩm gốc và tác phẩm phái sinh là hai thuật ngữ luôn đi kèm với nhau trong pháp luật sở hữu trí tuệ. Tác phẩm gốc được hiểu là hình thức vật chất mà trên đó kết tinh lao động sáng tạo trong việc thể hiện tác phẩm của tác giả, được định hình lần đầu tiên. Trên cơ sở tác phẩm gốc, tác phẩm phái sinh được hình thành với hình thức khác biệt so với tác phẩm gốc.

   
  Báo quản trị |  
 • #588532   28/07/2022

  Tác phẩm phái sinh là như thế nào?

  Cám ơn bải viết hữu ích của bạn! Tác phẩm phái sinh là một tác phẩm sáng tạo từ tác phẩm gốc nên để được bảo hộ một cách độc lập, phải thể hiện được sự sáng tạo mới mẻ mang dấu ấn tác giả của nó nhưng đồng thời phải đảm bảo không xâm phạm tới quyền tài sản của tác giả tạo ra tác phẩm gốc và không trái với thuần phong mỹ tục.

  Do vậy, tác phẩm phái sinh muốn được bảo hộ một cách độc lập thì nó phải thể hiện được sự sáng tạo nhất định về hình thức thể hiện nội dung, ý nghĩa, giai điệu…dựa trên tác phẩm gốc và mang dấu ấn mới mẻ của tác giả tác phẩm phái sinh

   
  Báo quản trị |