Sửa đổi thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực từ ngày 09/6/2023

Chủ đề   RSS   
 • #602090 26/04/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1545)
  Số điểm: 56183
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1198 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Sửa đổi thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực từ ngày 09/6/2023

  Ngày 21/4/2023, Bộ Công thương ban hành Thông tư 10/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

  Theo đó, Thông tư 10/2023/TT-BCT sửa đổi thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực sẽ được cấp theo thời hạn của giấy phép cũ trong trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép do thay đổi một trong các nội dung ghi trên Giấy phép gồm: tên, địa chỉ trụ sở, phạm vi hoạt động đã được cấp giấy phép.

  Thay vì theo quy định hiện hành tại Thông tư 21/2020/TT-BCT thì trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chuyển giao tài sản, thời hạn giấy phép hoạt động điện lực được cấp theo thời hạn giấy phép cũ. 

  Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

  Trường hợp 1: Thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở của đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư Thông tư 21/2020/TT-BCT, hồ sơ bao gồm các nội dung sau:

  - Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01;

  Xem và tải Mẫu 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/26/M%E1%BA%ABu%2001.doc

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

  Trường hợp 2: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản hoặc giảm bớt một phần phạm vi hoạt động từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực bao gồm:

  - Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01;

  Xem và tải Mẫu 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/26/M%E1%BA%ABu%2001.doc

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

  - Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Thông tư 21/2020/TT-BCT trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự.

  (Theo quy định hiện hành hồ sơ trường hợp (2) chỉ áp dụng cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực)

  Xem chi tiết tại Thông tư 10/2023/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 09/6/2023.

   
  259 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận