Sửa đổi thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu có hiệu lực từ 29/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #605177 02/09/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1812)
  Số điểm: 63308
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Sửa đổi thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu có hiệu lực từ 29/8/2023

  Ngày 29/8/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 4089/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Theo đó, tại Quyết định 4089/QĐ-BQP sửa đổi thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, cụ thể:

  Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

  (1) Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đên công dân. Trường hợp: cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân.

  Bước 2: Sau khi nhận được Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện) công dân có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) đê trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự.

  Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản gốc giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký.

  (2) Cách thức thực hiện: Người làm thủ tục trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đăng ký nghĩa vụ quân sự.

  (3) Thành phần hồ sơ:

  - Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

  - Bản chụp một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu). 

  Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chỉnh, cung cấp dịch vụ công, khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không yêu cầu công dân nộp bản chụp Chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính đế đổi chiếu).

  (4) Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

  (5) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

  - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

  Xem chi tiết tại Quyết định 4089/QĐ-BQP có hiệu lực từ ngày 29/8/2023.

  Xem và tải Quyết định 4089/QĐ-BQP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/02/quyet-dinh-4089-qd-bqp-2023-tthc-sua-doi-linh-vuc-nghia-vu-quan-su.pdf

   
  147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận